Kampaň agentúry EU-OSHA na roky 2020 – 2022

Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou zlepšuje zamestnancom životy a z podnikateľského hľadiska má veľký zmysel.

O čo ide?O kampani

Healthy Workplaces Campaign

Európska kampaň sa začne v októbri 2020

Čo môžete urobiť pred začiatkom kampane:

Stiahnuť zdroje kampane

V tomto sprievodcovi kampaňou agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská...
Propagujte kampaň vo svojej kancelárii alebo na rôznych podujatiach...
Chcete objasniť kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž širokej...
Potrebujete rýchlo a jasne objasniť kampaň svojim kolegom, klientom...