You are here

Súbor nástrojov kampane

Oboznámte sa s podrobným návodom, ako plánovať a uskutočniť efektívnu propagačnú kampaň.

Súbor nástrojov ponúka praktické tipy na pomoc pri príprave a realizácii úspešnej kampane na zlepšenie riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Informuje o užitočných a praktických príkladoch rôznych komunikačných nástrojov a prináša tipy a nápady, ako ich využiť. 

1. Na čo je dobrá kampaň?

Ak sa chcete podeliť o nápad alebo myšlienku z oblasti BOZP, účinný spôsob ich šírenia ponúka informačná kampaň.

Zobraziť viac

2. Naplánovať kampaň

Podrobný plán priebehu kampane zaručuje, že nezabudnete ani na jeden dôležitý krok.

Zobraziť viac

3. Zdroje a siete

Vyťažte čo najviac z dostupných zdrojov, čo bude prínosom pre vás i vašich partnerov.

Zobraziť viac

Príklady a nástroje kampaní

V tejto časti nájdete opis, ako aj zoznam výhod a nevýhod hlavných komunikačných nástrojov v rámci kampane spolu s databázou, kde je možné vyhľadávať príklady osvedčených postupov.