You are here

Tlačové stredisko

Všetko, čo potrebujete na podávanie správ o kampani Zdravé pracoviská, nájdete tu.

K dispozícii sú najnovšie tlačové správy a môžete si prevziať aj komplexný mediálny balíček. Ak máte otázku alebo návrh, nájdete tu aj kontaktné údaje na mediálny tím agentúry EU-OSHA.

Staňte sa mediálnym partnerom

Máte záujem o spoluprácu s nami v záujme šírenia posolstiev kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky?

Kontaktné údaje pre zástupcov tlače

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Tlačové informácie

Ak predkladáte správu o kampani Zdravé pracoviská, využite náš tlačový balíček, ktorý obsahuje tlačové správy, obrázky, kalendár podujatí a všetky dôležité fakty a čísla.
17/09/2019

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v rámci 14. ročníka svojej súťaže o cenu za dobrú prax vyhlasuje ocenené a uznané príklady z organizácií, ktoré uplatňujú inovačný prístup k úspešnému boju proti rizikám, ktoré predstavujú nebezpečné látky. Cieľom súťaže je oceniť organizácie, ktoré napĺňajú výnimočné záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a podporovať postupy, ktoré chránia pracovníkov a zvyšujú produktivitu.

Súťaž na roky 2018 – 2019 tvorí kľúčovú súčasť kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky . Výkonná riaditeľka EU-OSHA Dr. Christa Sedlatschek v súvislosti s ocenením uviedla: „Máme veľkú radosť z takého veľkého počtu skutočne kvalitných a rôznorodých príkladov osvedčených postupov bezpečnosti a ochrany zdravia pri...Zobraziť viac
22/10/2018

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s partnermi každý rok organizuje európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podujatia na zvyšovanie informovanosti v Európskej únii i mimo nej. Popri iných zaujímavých aktivitách je hlavnou témou tohtoročného týždňa od 22. do 26. októbra kontrola nebezpečných chemických látok na pracovisku.

Nebezpečné látky sa nachádzajú takmer na všetkých pracoviskách. Podľa údajov z prieskumu EU-OSHA ESENER-2 v 38 % podnikov v EÚ sa pracuje s chemickými alebo biologickými látkami v tekutej, plynovej alebo prachovej forme. V rámci európskeho týždňa sa stretnú pracovníci, manažéri a odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia práci (BOZP), aby zvýšili...Zobraziť viac