You are here

Tlačové stredisko

Všetko, čo potrebujete na podávanie správ o kampani Zdravé pracoviská, nájdete tu.

K dispozícii sú najnovšie tlačové správy a môžete si prevziať aj komplexný mediálny balíček. Ak máte otázku alebo návrh, nájdete tu aj kontaktné údaje na mediálny tím agentúry EU-OSHA.

Staňte sa mediálnym partnerom

Máte záujem o spoluprácu s nami v záujme šírenia posolstiev kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky?

Kontaktné údaje pre zástupcov tlače

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Tlačové informácie

Ak predkladáte správu o kampani Zdravé pracoviská, využite náš tlačový balíček, ktorý obsahuje tlačové správy, obrázky, kalendár podujatí a všetky dôležité fakty a čísla.
12/11/2019

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes víta zainteresované strany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v španielskom Bilbau na samite Zdravé pracoviská 2019. Tento samit ponúka po skončení ďalšej dvojročnej kampane ideálnu príležitosť zamyslieť sa nad získanými poznatkami a podeliť sa o najlepšie postupy pri riadení nebezpečných látok na pracovisku.

Poprední odborníci a osoby prijímajúce rozhodnutia v oblasti BOZP z celej Európy spájajú svoje sily s inštitúciami EÚ a národnými kontaktnými miestami agentúry EU-OSHA, oficiálnymi partnermi kampane, mediálnymi a so sociálnymi partnermi, aby sa spoločne zamysleli nad dosiahnutými úspechmi a poznatkami získanými počas kampane Zdravé pracoviská...Zobraziť viac
21/10/2019

V čase od 21. do 25. októbra Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spolu so svojou sieťou partnerov predstaví významný míľnik v kampani Zdravé pracoviská. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zameraný na zvýšenie informovanosť o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a na propagovanie aktívnej a participatívnej prevencie rizík. Tohtoročný európsky týždeň je v znamení aktuálnej kampane s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Milióny zamestnancov v Európe sa často dostávajú do kontaktu s nebezpečnými látkami na pracovisku a takéto látky sa čoraz častejšie používajú. Vystavenie nebezpečnými látkam môže mať negatívny vplyv na zdravie pracujúcich a ich práceschopnosť z dlhodobého hľadiska, preto je prevencia mimoriadne dôležitá. Stovky podujatí a akcií organizovaných v...Zobraziť viac
17/09/2019

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v rámci 14. ročníka svojej súťaže o cenu za dobrú prax vyhlasuje ocenené a uznané príklady z organizácií, ktoré uplatňujú inovačný prístup k úspešnému boju proti rizikám, ktoré predstavujú nebezpečné látky. Cieľom súťaže je oceniť organizácie, ktoré napĺňajú výnimočné záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a podporovať postupy, ktoré chránia pracovníkov a zvyšujú produktivitu.

Súťaž na roky 2018 – 2019 tvorí kľúčovú súčasť kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky . Výkonná riaditeľka EU-OSHA Dr. Christa Sedlatschek v súvislosti s ocenením uviedla: „Máme veľkú radosť z takého veľkého počtu skutočne kvalitných a rôznorodých príkladov osvedčených postupov bezpečnosti a ochrany zdravia pri...Zobraziť viac