You are here

Postavička Napo je hrdina série animovaných filmov zameraných na zvýšenie informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku. Tieto filmy sú ideálnym spôsobom na šírenie základných zásad bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) pútavým a neformálnym spôsobom. Všetky filmy z tejto série sú bez hovoreného slova, takže im každý rozumie.