You are here
OSHwiki

Databáza OSHwiki

Bez ohľadu na to, či po prvýkrát nesiete zodpovednosť za kontrolovanie nebezpečných látok, alebo či sa chcete dozvedieť viac o konkrétnej téme, naša tematická časť v databáze OSHwiki vám poskytne prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť, ako aj odkazy na ďalšie informácie. Jednoducho a rýchlo môžete zistiť:

  • čo sú nebezpečné látky, kde sa vyskytujú a ako možno identifikovať riziká;
  • akým spôsobom môžu byť zamestnanci vystavení nebezpečným látkam a vplyvom na zdravie;
  • aké právne predpisy sú zavedené na ochranu zamestnancov pred nebezpečnými látkami
  • akým spôsobom sa nebezpečné látky dajú kontrolovať prostredníctvom hodnotenia rizík a hierarchie kontrolných opatrení.

Odporúčané zdroje pre vás