Prioritná oblasť

Fakty a čísla

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú problém nielen pre milióny pracujúcich, ale aj pre podniky, ekonomiky a celú spoločnosť. Sú jednou z najčastejších príčin pracovnej neschopnosti, chorôb a skorého odchodu do dôchodku.

Oboznámte sa s údajmi!

facts-figures-banner-ok.png
gpa-banner.png

Prihlasovanie do súťaže sa začalo

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

EU-OSHA hľadá príklady efektívnych a inovatívnych riešení v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku. Môže váš podnik, resp. vaša organizácia o nejaké podeliť?

Pošlite nomináciu!

Správy

210111_Image 1.jpeg

©EU-OSHA / Rawpixel

14/01/2021 The business case – tackling MSDs in the workplace has a return on investment Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most prevalent work-related health issue and are among the top causes of sick leave in the EU. As a result, they can...Zobraziť viac
hairdressser.jpg
18/01/2021 Hairdressing social partners continue to cooperate to improve health and safety in their sector In their latest joint statement , social partners in the hairdressing sector welcome the cooperation between the European Commission, the European Agency for...Zobraziť viac

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov