O nás

Kampaň Zdravé pracoviská

Naše kampane nám pomáhajú zvyšovať informovanosť o dôležitých otázkach v oblasti bezpečnosti a zdravia a zabezpečujú, aby sa naše posolstvá dostali k pracoviskám každej veľkosti v celej Európe. Ich úspech závisí od odhodlania a zapojenia našej siete partnerov.

O kampani

Healthy Workplaces Campaign
home-img.png

O čo ide?

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú jedným z najbežnejších zdravotných problémov súvisiacim s prácou v Európe. Spôsobujú bolesť a ťažkosti v oblasti chrbta, krku, ramien, horných končatín a dolných končatín a môžu ovplyvniť pracovnú schopnosť človeka.

O čo ide?

Správy

all-together (1).png

© EU-OSHA

15/10/2020 Time to move: Introducing the new Healthy Workplaces Lighten the Load campaign From bad posture to strained muscles, we are all at risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) at work – which is why effective management and...Zobraziť viac
eu-week-news-campaign-v2.png
19/10/2020 Pripojte sa k našim partnerom pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri... Počas tohtoročného Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , ktorý sa uskutoční od 19. do 23. októbra 2020, sa bude zvyšovať informovanosť o...Zobraziť viac

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov