Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

O téme

Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina...
Nebezpečným látkam na pracovisku je v celej Európe vystavené neprijateľné množstvo pracovníkov. Nebezpečné látky sú príčinou...
V záujme účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebná účasť každého – zamestnávateľov, manažérov i...
Na úspešné predchádzanie zlému zdravotnému stavu, zraneniam a úmrtiam spôsobeným nebezpečnými látkami na pracoviskách v rámci...

Najnovšie tweety

Nástroje a publikácie

K dispozícii máte niekoľko nástrojov na pomoc s riadením rizík. Stačí si pozrieť zdroje, ktoré by mohli byť pre vás užitočné:

Prioritné oblasti

V rámci kampane Zdravé pracoviská sa v súlade s jej strategickými cieľmi poskytujú informácie, osobitné rady a podpora v týchto prioritných oblastiach:

Spravodajca

Ochrana osobných údajov