Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zúčastnite sa!

Od 25. do 29. októbra 2021 sa v rámci EÚ i za jej hranicami uskutočnia stovky podujatí na zvýšenie informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Teraz je ideálna príležitosť zapojiť sa do kampane!

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

eu-week-340.png
sedentary-banner-381.png

Prioritná oblasť

Sedavá práca

Konajte už teraz a vyhnite sa dlhému státiu alebo sedeniu pri práci. Kľúčovým prvkom prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy je podpora pohybu a cvičení na pracovisku.

Zmeňte organizáciu práce a obmedzte sedavú prácu

Správy

eu-week-220-2.jpg
24/10/2021 Posvieťme si na poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou počas tohtoročného... Predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou je úlohou nás všetkých! Agentúra EU-OSHA a jej partneri si pripomínajú Európsky týždeň...Zobraziť viac
SAP_logo.png
22/10/2021 SAP launches a Lighten the Load programme to help employees manage MSDs Official campaign Partner SAP has rolled out a toolkit for its employees, providing information, tips and good practice advice on managing musculoskeletal...Zobraziť viac

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov