Praktické nástroje a usmernenia

Pre zamestnancov a zamestnávateľov. Pre všetky pracoviská.

Spoznajte databázu s nespočetnými príkladmi na európskej a vnútroštátnej úrovni o tom, ako posudzovať a riadiť faktory poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Inšpirujte sa príkladmi

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Konajme spoločne

Srdečne ďakujeme všetkým partnerom!

Máme za sebou úspešný rok kampane na obmedzenie záťaže, plný inšpirácie na ceste k zdravším pracoviskám v celej Európe.

Je nám cťou pracovať s našimi partnermi!

Správy

HL_Digital1_0.png
13/12/2022 Keďže kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž sa končí, naša pozornosť sa upriamuje na digitálnu... Keďže kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž pre obdobie rokov 2020 – 2022 sa pomaly končí, agentúra EU-OSHA sa chce poďakovať svojej sieti kontaktných miest a...Zobraziť viac
HL_Summit2.png
07/12/2022 Samit kampane Zdravé pracoviská 2022: Prehľad a dojmy Vďaka kvalitným poznatkom o prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy od špičkových odborníkov a rozhodovacích subjektov bol samit agentúry EU-OSHA Zdravé...Zobraziť viac

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov