Prioritná oblasť

Chronické ochorenia

Iba včasnými opatreniami je možné predísť tomu, aby sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy nestali chronické. V našich praktických a informačných zdrojoch o prevencii a riadení chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy sa dočítate, ako podporiť pracovníkov.

Ako podporovať pracovníkov?

chronic-conditions.png
gpa-banner.png

Prihlasovanie do súťaže sa začalo

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

EU-OSHA hľadá príklady efektívnych a inovatívnych riešení v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku. Môže váš podnik, resp. vaša organizácia o nejaké podeliť?

Pošlite nomináciu!

Správy

chronic-info sheet 220.jpg
13/04/2021 Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy: všetko, čo potrebujete vedieť Veľa zamestnancov s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy môže ďalej pracovať, ak majú patričnú podporu a primerané pomôcky. V novom informačnom...Zobraziť viac
chronicMSDs_3.jpg

Image by Karolina Grabowska from Pexels

08/04/2021 What are chronic MSDs and how can we manage them at work? As Europe’s workforce ages, the chances of workers having or developing chronic musculoskeletal disorders (MSDs) are increasing. But with the right support,...Zobraziť viac

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov