Prioritná oblasť

Sedavá práca

Konajte už teraz a vyhnite sa dlhému státiu alebo sedeniu pri práci. Kľúčovým prvkom prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy je podpora pohybu a cvičení na pracovisku.

Zmeňte organizáciu práce a obmedzte sedavú prácu

sedentary-banner-381.png
newsletter banner 381.png

Spravodajca kampane

Informácie z prvej ruky!

Každé vydanie informuje o hlavných akciách partnerov kampane, ako aj o národných podujatiach a prináša tematické poznatky o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou.

Prihláste sa, informujte seba aj svoje okolie

Správy

Prevalence and prevention 3.jpg

Image by ergonofis from Unsplash

22/07/2021 How to prevent the risks associated with prolonged sitting The type of work done by workers in many industries is changing, and as a result, the occupational risks we face are changing too. Physical work is being...Zobraziť viac
Photo by mohamed Hassan on Pixabay.png

Photo by mohamed Hassan on Pixabay

20/07/2021 EU-OSHA cooperates with SLIC’s inspection campaign on MSDs The 79th Plenary Meeting of the Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) gathered last May to adopt the outlines for the inspection campaign on the prevention...Zobraziť viac

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov