Filmy o Napovi

Úsmevné a poučné príbehy o zdravej podporno-pohybovej sústave :) 

Zanieteným, emotívnym a informatívnym spôsobom predstavuje Napo veľa nových nápadov.

Pozrite si filmy a šírte ich na pracovisku

napo-banner-381.png
banner_psychosocial.png

Prioritná oblasť

Psychosociálne riziká

Ako môžu psychosociálne faktory ovplyvniť našu fyziológiu?

Viac informácií sa nachádza tu

 

Správy

HL_link_0.jpg
07/10/2022 Psychosociálne zdravie a poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú navzájom prepojené: výskumom sa... Výsledky nového výskumu agentúry EU-OSHA prinášajú dôkazy o prepojení medzi psychosociálnymi rizikovými faktormi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Na...Zobraziť viac
News08 image 220x220.jpg

Source: Ashwini Chaudhary on Unsplash

06/10/2022 How can psychosocial risk factors be incorporated into MSD prevention planning? Employers have a legal duty to manage risks to the health and safety of their workers. Managing the risks from psychosocial factors is part of this...Zobraziť viac

Podujatia

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov