Praktické nástroje a usmernenia

Pre zamestnancov a zamestnávateľov. Pre všetky pracoviská.

Spoznajte databázu s nespočetnými príkladmi na európskej a vnútroštátnej úrovni o tom, ako posudzovať a riadiť faktory poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Inšpirujte sa príkladmi

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Konajme spoločne

Srdečne ďakujeme všetkým partnerom!

Máme za sebou úspešný rok kampane na obmedzenie záťaže, plný inšpirácie na ceste k zdravším pracoviskám v celej Európe.

Je nám cťou pracovať s našimi partnermi!

Správy

Ljubljana_Informative2023_13-1-2023.jpg
06/12/2022 New handbook on MSDs presented at Slovenian education and career fair A new handbook on work-related musculoskeletal disorders was presented at the Slovenian education and career fair.Zobraziť viac
Reputation Today_logo_e9533a46-d5a4-e511-80c4-005056ba4e5c.png
06/12/2022 EU-OSHA outlook for 2023 This article, published in the 35th edition of Reputation Today, discusses the Healthy Workplaces Summit in Bilbao, closing the campaign “Lighten the Load 2020...Zobraziť viac

Prioritné oblasti

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je organizovaná vo viacerých prioritných oblastiach, ktoré sa propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov počas celého trvania kampane. Každá oblasť sa vzťahuje na konkrétnu tému súvisiacu s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.
POZRITE VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Oficiálni partneri kampane

Úvodný text o oficiálnych partneroch kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

Pozrite všetkých partnerov