You are here

Prioritné oblasti

V rámci kampane Zdravé pracoviská sa v súlade so strategickými cieľmi poskytujú informácie, osobitné rady a podpora v týchto prioritných oblastiach: