You are here
3C-1920x589px.jpg

Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Vyvrcholením každej kampane Zdravé pracoviská je Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý sa koná každý rok v októbri (43. kalendárny týždeň). Vďaka stovke podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti, ktoré sa konajú po celej EÚ aj mimo nej – ktoré sa tešia nadštandardnej pozornosti médií– je to ideálna príležitosť na zapojenie sa do kampane.

Špeciálne premietania filmov, podujatia sociálnych médií, konferencie, výstavy, súťaže a školenia sú len niektoré z aktivít usporiadaných pri príležitosti oslavy európskeho týždňa. Ak máte nápad na činnosť zameranú na zvýšenie informovanosti alebo chcete spustiť dlhodobý projekt týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý by nadväzoval na kampaň Zdravé pracoviská, potom európsky týždeň je skvelou príležitosťou na zaistenie takej pozornosti pre vaše podujatie, akú si zaslúži.

Každý európsky týždeň organizovaný agentúrou EU-OSHA a jej partnermi sa orientuje na tému kampane a je zameraný na zvýšenie informovanosti o význame aktívneho, participatívneho riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Viac informácií o podujatiach vo vašom okolí počas ďalšieho európskeho týždňa získate od vášho národného kontaktného miesta, ktoré vám môže prípadne pomôcť zorganizovať podujatie.

Odporúčané zdroje pre vás