You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Najnovšie publikácie

Publikácie k dispozícii (53)

88947-0.jpg
21/07/2021 Typ: Diskusné dokumenty 22 strany

Digitalizácia sveta práce: psychosociálne rizikové faktory a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Digitalizácia ekonomiky zmenila charakter práce zavedením práce na diaľku, práce pre platformy a mobilnej práce založenej na informačných a komunikačných technológiách (IKT). Keď vypukla pandémia COVID-19, začal stúpať počet Európanov pracujúcich z domu v dôsledku obmedzovania...

Zobraziť viac
88542-0.jpg
21/06/2021 Typ: Diskusné dokumenty 18 strany

Návrat do práce po práceneschopnosti z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy v súvislosti s psychosociálnymi rizikami...

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú jedným zo zdravotných problémov, ktoré pracovníci najčastejšie nahlasujú, a sú veľmi častou príčinou pracovnej neschopnosti. V tomto článku sa skúma účinok psychosociálnych rizík na návrat do práce s poškodením podporno-pohybovej sústavy...

Zobraziť viac
88533-0.jpg
08/06/2021 Typ: Správy 91 strany

Dlhé státie v nevhodných polohách: vplyv na zdravie a odporúčané osvedčené postupy

Dlhé státie v rovnakej polohe tela sa spája so zdravotnými rizikami vrátane poškodení podporno-pohybovej sústavy a mnohými ďalšími ochoreniami. V tejto správe sa skúma, aká rozšírená je takáto nevhodná poloha tela pri práci na európskych pracoviskách, ako aj najviac zasiahnuté...

Zobraziť viac
88533-0.jpg
08/06/2021 Typ: Správy 9 strany

Zhrnutie – Dlhé státie v nevhodných polohách: vplyv na zdravie a odporúčané osvedčené postupy

Dlhé státie v rovnakej polohe tela sa spája so zdravotnými rizikami vrátane poškodení podporno-pohybovej sústavy a mnohými ďalšími ochoreniami. V tejto správe sa skúma, aká rozšírená je takáto nevhodná poloha tela pri práci na európskych pracoviskách, ako aj najviac zasiahnuté...

Zobraziť viac
88548-0.jpg
08/06/2021 Typ: Správy 9 strany

Zhrnutie – Dlhé statické sedenie na pracovisku: vplyv na zdravie a odporúčané osvedčené postupy

Pri výkone mnohých profesií je nevyhnutné dlhé statické sedenie, ktoré je v kombinácii so sedavým životným štýlom spojené so zlým zdravotným stavom. V tejto správe sa skúmajú otázky týkajúce sa dlhého sedenia na pracovisku vrátane najviac zasiahnutých profesií a zamestnancov a...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5