You are here

Publikácie

Na webovom sídle agentúry EU-OSHA nájdete množstvo informácií o probléme, na ktorý sa súčasná kampaň vzťahuje, ako aj odpovede na otázky prečo a ako by sme ho mali riešiť.

K dispozícii sú rôzne druhy publikácií od informačných prehľadov kampane týkajúcich sa relevantných tém až po zhrnutia seminárov a pracovných seminárovsprávy o komplexných výskumoch (napr. o rozsahu problému a súvisiacich nákladoch, ako aj o súčasných politikách a postupoch v oblasti prevencie). Prípadové štúdie ponúkajú príklady spôsobov, akými pracoviská v skutočnosti riadia BOZP, a obsahujú odporúčania k praktickému uplatňovaniu preventívnych opatrení.

Publikácie k dispozícii (27)

86111-0.jpg
27/07/2020 Typ: Správy 9 strany

Zhrnutie – Analýza prípadových štúdií o práci s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

V tejto správe je predstavených osem prípadových štúdií o osobách trpiacich chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, ktorí sa po pracovnej neschopnosti úspešne vrátili do práce alebo ktorí s takýmto chronickým poškodením naďalej pracovali. Cieľom štúdií je preskúmať...

Zobraziť viac
85999-0.jpg
27/07/2020 Typ: Správy 74 strany

Analýza prípadových štúdií o práci s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

V tejto správe je predstavených osem prípadových štúdií o osobách trpiacich chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, ktorí sa po pracovnej neschopnosti úspešne vrátili do práce alebo ktorí s takýmto chronickým poškodením naďalej pracovali. Cieľom štúdií je preskúmať...

Zobraziť viac
85710-0.jpg
21/06/2020 Typ: Dokumenty na rokovanie 23 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sa stávajú čoraz väčším problémom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v dôsledku rastúcej potreby starostlivosti o pacientov, ťažkostí pri hľadaní personálu a starnúcej pracovnej sily. Tento diskusný dokument obsahuje prehľad...

Zobraziť viac
85700-0.jpg
05/06/2020 Typ: Správy 51 strany

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: z výskumu do praxe. Aké sú nové poznatky?

Prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou v Európe zostáva vysoká napriek početným iniciatívam. V tejto správe sú zhrnuté výsledky rozsiahleho projektu zameraného na výskum príčin tohto pretrvávajúceho problému a na identifikovanie nedostatkov tak na...

Zobraziť viac
85662-0.jpg
05/06/2020 Typ: Správy 10 strany

Zhrnutie – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: z výskumu do praxe. Aké sú nové poznatky?

Prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou v Európe zostáva vysoká napriek početným iniciatívam. V tejto správe sú zhrnuté výsledky rozsiahleho projektu zameraného na výskum príčin tohto pretrvávajúceho problému a na identifikovanie nedostatkov tak na...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5