You are here

Materiály kampane

Inšpirovali sme vás? Chcete tento odkaz šíriť ďalej ? Alebo len hľadáte viac informácií? Všetko, čo potrebujete, aby ste mohli významne prispieť ku kampani Zdravé pracoviská, nájdete tu. K dispozícii máte širokú škálu zdrojov, vrátane sprievodcu kampaňou, propagačného letáku a plagátu, letáku pre Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, súboru nástrojov kampane a výberu ďalších multimediálnych zdrojov súvisiacich s témou kampane.

Dostupné materiály ku kampani (5)

Thumbnail HWC20 PPT_0.png
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály

Powerpointová prezentácia

Potrebujete rýchlo a jasne objasniť kampaň svojim kolegom, klientom alebo kontaktným osobám? Naša powerpointová prezentácia je presne to, čo hľadáte. Snímky prinášajú stručný prehľad hlavných bodov, prezentujú fakty a čísla, právne predpisy, zásady prevencie a význam včasnej...

Zobraziť viac
86295-0.jpg
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 36 strany

Sprievodca kampaňou - Zdravé pracoviská znižujú záťaž

V tomto sprievodcovi kampaňou agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská znižujú záťaž na roky 2020 – 2022 sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa do kampane mohli zapojiť, vrátane dôležitých dátumov a odkazov na užitočné zdroje. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy...

Zobraziť viac
86570-0.jpg
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 8 strany

Leták Ceny za dobrú prax – Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Môžu mať iné organizácie prínos z prístupu vašej organizácie k riadeniu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou? Pozdáva sa vám záväzok organizácie tento problém riešiť? V tomto letáku sa vysvetľuje, na čo sa porota v súťaži o cenu za dobrú prax v rámci kampane...

Zobraziť viac
leaflet.png
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 2 strany

Leták kampane – Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Chcete objasniť kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž širokej verejnosti alebo len hľadáte podrobnejšie informácie? Tento informačný leták ku kampani obsahuje najpodstatnejšie informácie – prečo je kampaň nesmierne dôležitá, ako sa do nej možno zapojiť a kde hľadať podrobnejšie...

Zobraziť viac
poster_0.jpg
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 1 strany

Plagát kampane – Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Propagujte kampaň vo svojej kancelárii alebo na rôznych podujatiach týmto plagátom.

Zobraziť viac
1 - 5