You are here

Materiály kampane

Inšpirovali sme vás? Chcete tento odkaz šíriť ďalej ? Alebo len hľadáte viac informácií? Všetko, čo potrebujete, aby ste mohli významne prispieť ku kampani Zdravé pracoviská, nájdete tu. K dispozícii máte širokú škálu zdrojov, vrátane sprievodcu kampaňou, propagačného letáku a plagátu, letáku pre Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, súboru nástrojov kampane a výberu ďalších multimediálnych zdrojov súvisiacich s témou kampane.

Campaign materials available (5)

ppt-cover.png
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály

Powerpointová prezentácia

Potrebujete rýchlo a jasne objasniť kampaň svojim kolegom, klientom alebo kontaktným osobám? Naša powerpointová prezentácia je presne to, čo hľadáte. Snímky prinášajú stručný prehľad hlavných bodov, prezentujú fakty a čísla, právne predpisy, zásady prevencie a význam včasnej...

Zobraziť viac
86341-0.jpg
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 36 strany

Sprievodca kampaňou

V tomto sprievodcovi kampaňou agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská znižujú záťaž na roky 2020 – 2022 sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa do kampane mohli zapojiť, vrátane dôležitých dátumov a odkazov na užitočné zdroje. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy...

Zobraziť viac
86606-0.jpg
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 8 strany

Good Practice Awards flyer

Does your organisation take an innovative approach to managing dangerous substances? Have you been inspired by a company’s example of good practice? Whether you want to enter or tell others about the awards, this flyer explains what the jury is looking for and how to take part.

Zobraziť viac
86620-0.jpg
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 2 strany

Informačný leták ku kampani

Chcete objasniť kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž širokej verejnosti alebo len hľadáte podrobnejšie informácie? Tento informačný leták ku kampani obsahuje najpodstatnejšie informácie – prečo je kampaň nesmierne dôležitá, ako sa do nej možno zapojiť a kde hľadať podrobnejšie...

Zobraziť viac
86518-0.jpg
20/04/2020 Typ: Kampaň/Propagačné materiály 1 strany

Plagát kampane

Propagujte kampaň vo svojej kancelárii alebo na rôznych podujatiach týmto plagátom.

Zobraziť viac
1 - 5