You are here

Materiály kampane

Inšpirovali sme vás? Chcete tento odkaz hlasne a zrozumiteľne šíriť ďalej? Alebo len hľadáte viac informácií? Všetko, čo potrebujete, aby ste mohli významne prispieť ku kampani Zdravé pracoviská, nájdete tu. K dispozícii máte širokú škálu zdrojov vrátane sprievodcu kampaňou, propagačného letáku a plagátu, letáku pre Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, súboru nástrojov kampane a výberu ďalších multimediálnych zdrojov súvisiacich s témou kampane.

campaign-guide-1.jpg
27/11/2017

V sprievodcovi kampaňou sa vysvetľuje, prečo je riadenie nebezpečných látok na pracovisku také dôležité. Uvádza sa v ňom viacero prípadových štúdií a praktických riešení, ako aj prehľad relevantných právnych predpisov a opisuje...Zobraziť viac

gpa flyer
27/11/2017

Má vaša organizácia inovačný prístup ku kontrole nebezpečných látok? Inšpirovali ste sa príkladom dobrej praxe v niektorej spoločnosti? Chcete sa zúčastniť alebo informovať o súťaži ostatných? V tomto letáku sa vysvetľuje, čo...Zobraziť viac

campaign-leaflet-1.jpg
27/11/2017

Informačný leták ku kampani hovorí priamo k veci – je ideálny, ak chcete všeobecnému publiku vysvetliť, o čom táto kampaň je. Poskytuje sa v ňom prehľad základných informácií: prečo je kampaň taká dôležitá, kto sa na nej môže...Zobraziť viac

ppt-presentation-1.jpg
27/11/2017

Potrebujete rýchlo a jasne vysvetliť kampaň svojim kolegom, klientom alebo kontaktným osobám? Naša powerpointová prezentácia je presne to, čo hľadáte. Na snímkach sú zhrnuté hlavné body, vysvetľuje sa tu, prečo je dôležité predchádzať expozícii zamestnancov nebezpečným látkam, predstavené sú tu...Zobraziť viac