You are here

Národné kontaktné miesta

Sieť národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA je pre kampaň Zdravé pracoviská dôležitá. Kontaktné miesta, ktorými sú zvyčajne vedúce organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v danej krajine, nominuje príslušná vláda za oficiálneho zástupcu agentúry EU-OSHA.  Koordinujú kampaň Zdravé pracoviská na národnej úrovni.

Kontaktné miesta organizujú širokú škálu aktivít v rámci kampane a takisto vo všeobecnosti významne prispievajú k pracovným programom agentúry. Podporujú iniciatívy agentúry EU-OSHA prostredníctvom poskytovania informácií a spätnej väzby, a využívajú svoje siete na získanie zástupcov vlád, zamestnancov a zamestnávateľov.

V prípade záujmu sa kliknutím sem môžete skontaktovať so svojím národným koordinačným strediskom.