You are here
4A-1920x589px.jpg

Národné kontaktné miesta

Sieť národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA je pre kampaň Zdravé pracoviská dôležitá. Kontaktné miesta, ktorými je zvyčajne vedúca organizácia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v danej krajine, nominuje príslušná vláda za oficiálneho zástupcu agentúry EU-OSHA. Koordinujú kampaň Zdravé pracoviská na vnútroštátnej úrovni.

Kontaktné miesta organizujú širokú škálu aktivít v rámci kampane a takisto vo všeobecnosti významne prispievajú k pracovným programom agentúry. Podporujú iniciatívy agentúry EU-OSHA prostredníctvom poskytovania informácií a spätnej väzby, a využívajú svoje siete na získanie zástupcov vlád, zamestnancov a zamestnávateľov.

Ak sa chcete obrátiť na svoje národné kontaktné miesto, kliknite dolu na tlačidlo pre vašu krajinu.