You are here

Národné kontaktné miesta

Sieť národných kontaktných miest agentúry EU-OSHA je pre kampaň Zdravé pracoviská dôležitá. Kontaktné miesta, ktorými sú zvyčajne vedúce organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v danej krajine, nominuje príslušná vláda za oficiálneho zástupcu agentúry EU-OSHA.  Koordinujú kampaň Zdravé pracoviská na národnej úrovni.

Kontaktné miesta organizujú širokú škálu aktivít v rámci kampane a takisto vo všeobecnosti významne prispievajú k pracovným programom agentúry. Podporujú iniciatívy agentúry EU-OSHA prostredníctvom poskytovania informácií a spätnej väzby, a využívajú svoje siete na získanie zástupcov vlád, zamestnancov a zamestnávateľov.

Ak sa chcete obrátiť na oslovenie národné kontaktné miesto, kliknite dolu na tlačidlo pre vašu krajinu.

 

Albania.png
Albánsko
AT.png
Rakúsko
Bosnia_Herzegovina.png
Bosna a Hercegovina
BE.png
Belgicko
BG.png
Bulharsko
CH.png
Švajčiarsko
CY.png
Cyprus
CZ.png
Česká republika
DE.png
Nemecko
DK.png
Dánsko
EE.png
Estónsko
ES.png
Španielsko
FI.png
Fínsko
FR.png
Francúzsko
EL.png
Grécko
HR.png
Chorvátsko
HU.png
Maďarsko
IE.png
Írsko
IS.png
Island
IT.png
Taliansko
liechtenstein_0.png
Lichtenštajnsko
LT.png
Litva
LU.png
Luxembursko
LV.png
Lotyšsko
Montenegro.png
Čierna Hora
Macedonia.png
Severné Macedónsko
MT.png
Malta
NL.png
Holandsko
NO.png
Nórsko
PL.png
Poľsko
PT.png
Portugalsko
RO.png
Rumunsko
Serbia.png
Srbsko
SE.png
Švédsko
SI.png
Slovinsko
SK.png
Slovensko
Turkey.png
Turecko
Kosovo_0.png
Kosovo