You are here

Videá

Kampaň Zdravé pracoviská 2018 – 2019 prispieva k zvyšovaniu informovanosti o nebezpečných látkach na pracoviskách a šíri informácie o tom, ako možno predchádzať expozícii týmto látkam. Viac sa dozviete v našom videu. Pošlite ho ďalej, aby sa šíril jeho odkaz.

 

Postavička Napo je hrdina animovaného seriálu na zvýšenie povedomia o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku. Tieto filmy ponúkajú ideálny spôsob, ako možno pútavo a neformálne šíriť základné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP). Celý seriál je bez hovoreného slova, takže mu každý rozumie.

V krátkom filme „Napo v… prachu pri práci“ sú názorne priblížené vybrané situácie a látky spôsobujúce prach. Zdôrazňuje sa predchádzanie vystaveniu prachu na pracovisku v snahe chrániť zdravie. Film sa končí výbuchom v dôsledku rýchleho vznietenia jemných prachových častíc, ktoré sa často môžu vyskytovať vo vzduchu v uzavretých priestoroch.