You are here

Staňte sa partnerom kampane

Predstavte sa

Získajte neoceniteľnú publicitu pre vašu organizáciu, zdôraznite váš zmysel pre podnikovú zodpovednosť – vyhradená časť webového sídla kampane poskytne podrobné informácie o činnostiach, ktoré podporujete, a uvedie vaše logo, kontaktné údaje a odkaz na vaše webové sídlo.

Správy

Propagujte príslušné tlačové správy alebo správy o činnostiach prostredníctvom časti Správy na webovom sídle kampane a v elektronickom spravodajcovi agentúry EU-OSHA OSHmail ktorý má viac ako 70 000 odberateľov.

Vytváranie sietí

Využite príležitosť na výmenu osvedčených postupov s podobne orientovanými medzinárodnými organizáciami a zúčastnite sa na podujatí pre oficiálnych partnerov kampane zameranom na výmenu osvedčených postupov v rámci kampane Zdravé pracoviská.

The deadline to apply for the HWC 2018-19 partnership is over

Prejdite nižšie, ak máte záujem o ďalšie informácie.

Ralf Franke

Ralf Franke, vedúci oddelenia pre ochranu životného prostredia, riadenie zdravia a bezpečnosť, SIEMENS

 

„Partnerstvo medzi EU-OSHA a Siemensom je vzájomne prospešné. Siemens považuje za prínosnú výmenu informácií s inými medzinárodnými spoločnosťami. Pomocou nášho programu Zero Harm Culture @ Siemens, ako aj mnohých aktivít našich európskych partnerov prispievame k lepším pracovným podmienkam, a to nie len v Európe, ale aj v rozvojových krajinách, v ktorých pôsobíme.“

 
Oliver Roethig

Oliver Roethig, regionálny tajomník, UNI Europa

 

„Kampaň by mala pomôcť zvýšiť odbornosť a informovanosť o nebezpečných výrobkoch v celom dodávateľskom reťazci, pričom sa zároveň zohľadnia špecifiká pracovísk v každom odvetví.“

 

Ponuka oficiálneho partnerstva kampane je otvorená pre európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie, ktoré sú pripravené zapojiť sa do siete vedúcich verejných a súkromných organizácií, ktoré inšpirujú a podnecujú ostatných, aby úspešne riadili bezpečnú a zdravú pracovnú silu.

Získajte viac informácií o ponuke partnerstva kampane.