You are here

Získajte svoje osvedčenie o účasti v kampani Zdravé pracoviská

get your certificate 220x220.jpg

Chcete podporiť kampaň Zdravé pracoviská? Môžete organizovať podujatia a aktivity alebo dokonca spustiť svoju vlastnú kampaň. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná v októbri (43. kalendárny týždeň), každý rok ponúka ideálnu príležitosť na zapojenie sa do kampane. Ako prejav uznania za váš príspevok získate osvedčenie o účasti.

Kampaň je zameraná na podporu dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti s témou kampane a poukazuje na potrebu vzájomnej spolupráce medzi všetkými bez rozdielu – zamestnávatelmi, manažérmi, manažérmi v oblasti ľudských zdrojov a zamestnancami a ich zástupcami. Vyzývame každého k účasti, lebo každý príspevok sa počíta.

V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite ďalšie oddiely Zapojte sa na našom webovom sídle.

Vyplňte formulár a prevezmite si svoje osvedčenie.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Zadajte znaky uvedené na obrázku.

Na základe poskytnutých informácií vám bude vydané osobné e-mailové osvedčenie o účasti v jazyku, v ktorom ste vyplnili formulár prihlášky.

V prípade potreby sa na vás agentúra obráti, aby ste jej poskytli podrobnejšie informácie o vašich aktivitách v rámci kampane.