You are here

Prípadové štúdie

Uplatňovanie preventívnych opatrení v praxi na úrovni pracoviska je dobre opísané v mnohých prípadových štúdiách uverejnených samotnými podnikmi, verejnými inštitúciami a úradmi, priemyselnými združeniami a odborovými zväzmi. Tieto inštitúcie sústredili prípadové štúdie a uverejnili ich v rôznych formátoch a s rôznou úrovňou podrobnosti. Niektoré z nich sú krátkymi príbehmi o úspechu, iné sa podrobne zaoberajú aspektmi znižovania rizika, ako aj technickými a finančnými stránkami príslušných praktických riešení. Opísané sú dokonca aj hľadiská životného cyklu (napr. zamerané na riziká, ktoré predstavujú nebezpečné látky počas ich celého životného cyklu – od surovín až po odpad). Formáty sa líšia, od ľahko čitateľných dvojstranových informačných letákov až po rozsiahle technické opisy. Vo viacerých jazykoch sú čoraz viac k dispozícii aj podporné videá, ktoré sú novým formátom.

Zobrazuje sa 1 – 5 z 28
02/11/2019
84169-0.jpg
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Organizácia, ktorá získala uznanie 

Slovinská výrobná spoločnosť Gorenje, d.d., prijala systematický prístup založený na spolupráci, pokiaľ ide o ...Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
02/11/2019
84174-0.jpg
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Organizácia, ktorá získala uznanie 

Zváranie patrí v sektore výroby medzi najčastejšie vykonávané činnosti, čo znamená, že státisíce pracovníkov sa...Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
02/11/2019
84163-0.jpg
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Ocenená organizácia 

Nanomateriály sa na pracoviskách vyskytujú čoraz častejšie, pretože spoločnosti stále viac využívajú ich početné pozitívne...Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
02/11/2019
84159-0.jpg
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Ocenená organizácia 

Pracovníci na farmách môžu byť vystavení škodlivému prachu z kryštalického kremíka z pôdy, čo predstavuje riziko pre zdravie....Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v
02/11/2019
84157-0.jpg
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Organizácia, ktorá získala uznanie 

Na staveniskách predstavuje veľmi časté riziko respirabilný kryštalický kremík (RCS), čo je karcinogénna látka....Zobraziť viac

PDF Prípadové štúdie Prevziať v

Pages