You are here

Prípadové štúdie

V našich štúdiách sú opísané politické iniciatívy a príklady osvedčených postupov na pracovisku v súvislosti s prevenciou a riadením poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Témy zahŕňajú praktické uplatňovanie preventívnych opatrení v rôznych odvetviach pre rozmanité druhy zamestnaní: riešenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy, prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy v súvislosti so sedavou prácou, spôsob riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy v kontexte rastúcej rozmanitosti pracovnej sily a úzku súvislosť medzi psychosociálnymi rizikami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Najnovšie publikácie

Dostupné prípadové štúdie (17)

27/07/2020 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Vďaka úpravám a zmenám v živote je vysokoškolská učiteľka aj napriek osteoporóze naďalej aktívna

Hoci bola vysokoškolskej učiteľke pred šiestimi rokmi diagnostikovaná osteoporóza (choroba, ktorá má tendenciu sa v priebehu času zhoršovať), naďalej pracuje na plný pracovný čas a v rámci univerzity, na ktorej pôsobí, vykonáva početné úlohy. Táto prípadová štúdia poukazuje na...

Zobraziť viac
27/07/2020 Typ: Prípadové štúdie 4 strany

Včasná intervencia a úpravy zohľadňujúce problémy s hornými končatinami – výskumná práca a práca vkladania údajov

V tejto prípadovej štúdii sa upozorňuje, že v záujme riešenia poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku je dôležité zaujať multidisciplinárny prístup. Výskumníčka, ktorá trpí bolesťami v zápästiach a pocitmi znecitlivenia prstov, mohla zotrvať vo svojom zamestnaní vďaka...

Zobraziť viac
27/07/2020 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Zmena úloh pre podologičku trpiacu problémami s krkom

Podologička, ktorá je čerstvou štyridsiatničkou, už 8 rokov trpí pri práci problémami s krkom. V dôsledku povahy jej práce, ktorú vykonávala v neprirodzených polohách a ktorá si vyžadovala manipuláciu s pacientmi, sa jej stav zhoršoval. V tejto prípadovej štúdii sa upozorňuje na...

Zobraziť viac
27/07/2020 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Po zlomeninách kostí v dôsledku osteopénie sa recepčná úspešne vrátila do práce

Recepčná, ktorá počas nehody utrpela úrazy v dôsledku svojej existujúcej osteoartróze a osteopénie, sa po šesťmesačnej absencii úspešne vrátila do práce. V tejto prípadovej štúdii sa pozornosť sústreďuje na spôsob, akým sa dohodol a realizoval úspešný plán návratu do práce...

Zobraziť viac
27/07/2020 Typ: Prípadové štúdie 4 strany

Strečing na pracovisku a iné úpravy umožňujúce návrat do práce po problémoch s chrbtom – verejná správa

V tejto prípadovej štúdii sa poukazuje na úspešný návrat projektovej manažérky do práce po ročnej neprítomnosti, pretože trpela hruškovitým (piriformis) syndrómom, ktorý spôsobuje bolesť vyvolanú, okrem iného, dlhým sedením. Vďaka tomu, že počas celej svojej neprítomnosti...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5