You are here

Prípadové štúdie

V našich štúdiách sú opísané politické iniciatívy a príklady osvedčených postupov na pracovisku v súvislosti s prevenciou a riadením poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Témy zahŕňajú praktické uplatňovanie preventívnych opatrení v rôznych odvetviach pre rozmanité druhy zamestnaní: riešenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy, prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy v súvislosti so sedavou prácou, spôsob riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy v kontexte rastúcej rozmanitosti pracovnej sily a úzku súvislosť medzi psychosociálnymi rizikami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Najnovšie publikácie

Dostupné prípadové štúdie (42)

hwc_2020_22_good_practice_booklet.png
12/09/2022 Typ: Prípadové štúdie 56 strany

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022

V tejto publikácii sú predstavené víťazné a ocenené príklady osvedčených postupov z 15. ročníka súťaže o cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, ktorá je zameraná na úspešnú prevenciu a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku. V stredobode...

Zobraziť viac
gpa_case_study_2022_si_02_en.pdf_.png
11/07/2022 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Slovinsko: podpora bezpečnosti na pracovisku a ochrany fyzického a duševného zdravia v poisťovni

Zamestnanci slovinskej poisťovne Zavarovalnica Triglav, d.d., zväčša vykonávajú administratívnu prácu a sú vystavení riziku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy v dôsledku práce za počítačom. Spoločnosť použila holistický prístup k riešeniu ochrany duševného a fyzického...

Zobraziť viac
gpa_case_study_2022_lt_01_en.pdf_.png
11/07/2022 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Litva: Prevencia poranení podporno-pohybovej sústavy v spoločnosti vyrábajúcej profesionálne rybárske vybavenie

Pracovníci spoločnosti UAB Vonin Lithuania, ktorá je výrobcom profesionálneho rybárskeho vybavenia, ručne vyrábajú tradičné siete, čo vedie k vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy. Keďže úlohy nebolo možné mechanizovať, práca sa analyzovala, aby bolo možné určiť bezpečné...

Zobraziť viac
gpa_case_study_2022_at_01_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Rakúsko: Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy vo veľkej nemocnici prostredníctvom zapojenia personálu a prístupu...

Práca približne 600 starších pomocných pracovníkov v Univerzitnej nemocnici vo Viedni, najväčšej nemocnici v Rakúsku, je fyzicky náročná. Bolo potrebné vytvoriť nové pracovné prostredie, ktoré by vyhovovalo potrebám tejto starnúcej pracovnej sily. So zapojením a participáciou...

Zobraziť viac
gpa_case_study_2022_de_02_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Nemecko: Podpora zdravia podporno-pohybovej sústavy v softvérovom priemysle prostredníctvom ergonómie

Väčšina zamestnancov nemeckej nadnárodnej softvérovej spoločnosti SAP SE pracuje za pracovným stolom, čo ich vystavuje riziku ergonomických problémov. Spoločnosť SAP SE vytvorila rozsiahlu databázu znalostí obsahujúcu zdroje a usmernenia na podporu ergonómie a prevenciu...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5