You are here

Prípadové štúdie

V našich štúdiách sú opísané politické iniciatívy a príklady osvedčených postupov na pracovisku v súvislosti s prevenciou a riadením poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Témy zahŕňajú praktické uplatňovanie preventívnych opatrení v rôznych odvetviach pre rozmanité druhy zamestnaní: riešenie chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy, prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy v súvislosti so sedavou prácou, spôsob riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy v kontexte rastúcej rozmanitosti pracovnej sily a úzku súvislosť medzi psychosociálnymi rizikami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Najnovšie publikácie

Dostupné prípadové štúdie (27)

Case 7_Vineyard.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Znižovanie poškodení podporno-pohybovej sústavy pracujúcich vo vinohradoch prostredníctvom participačného prístupu s pomocou...

Práca vo vinohrade (pestovanie hrozna) znamená dlhé hodiny opakovaných pohybov v neprirodzenej polohe. V malom vinárskom podniku vo Francúzsku stúpla miera absencií zamestnancov v čase strihania viniča na 50 %. Vedenie podniku sa v tejto veci obrátilo na regionálny fond...

Zobraziť viac
Case 6_Hotel_.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Prípadové štúdie 4 strany

Školenie pracovníkov hotelových služieb ako koordinátorov prevencie, aby mohli spolupracovať s kolegami pri predchádzaní...

Práca v hotelových upratovacích službách, práčovni a reštauračných službách sa vyznačuje neprirodzenými pohybmi a polohami, dvíhaním a skladaním bremien, zohýbaním a opakovanými pohybmi rúk. Prípadová štúdia poukazuje na to, ako v jednom francúzskom hoteli pomohlo vyškolenie...

Zobraziť viac
Case 5_PVC_plant.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Prípadové štúdie 3 strany

Zlepšenie vybavenia prostredníctvom zapojenia zamestnancov na prevenciu rizík súvisiacich s ručnou manipuláciu v závode na...

Zamestnanci vo výrobných závodoch musia často dvíhať, prenášať a posúvať ťažké bremená. Spája sa to s opakovaným zaťažením rovnakých častí tela, čo predstavuje riziko poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Prípadová štúdia sa venuje opatreniu na zlepšenie vybavenia a pracovných...

Zobraziť viac
Case 4_TMS_PRO_reduce_MSDs.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Prípadové štúdie 6 strany

Využívanie participatívneho prístupu „TMS PRO“ pri znižovaní výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy u obslužného...

Obslužný personál baliacich liniek je náchylný na zranenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy, pretože jeho práca zahŕňa manipuláciu s ťažkými nákladmi, opakujúce sa pohyby a nevhodné polohy. Táto prípadová štúdia sa zameriava na spoluprácu organizácie Carsat, ktorá pôsobí...

Zobraziť viac
Case 3_kitchen_workers.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Prípadové štúdie 2 strany

Participatívne semináre s pracovníčkami v oblasti prípravy potravín s cieľom nájsť riešenia pre problémy s podporno-...

Pracovníčky v kuchyniach sú náchylné na poškodenia podporno-pohybovej sústavy, pretože príprava pokrmov sa spája so zdvíhaním a prenášaním bremien, ako aj s nevhodnými a opakovanými pohybmi. Táto prípadová štúdia z Fínska sa zameriava na to, ako môžu participačné semináre pre...

Zobraziť viac

Pages

Pages

1 - 5