You are here

Správy

virtual-mouse-440.jpg
18/01/2022
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy ovplyvňujú životy ľudí so sklerózou multiplex vrátane ich schopnosti pracovať. Diskusný článok, ktorý pripravil taliansky Národný inštitút pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) v spolupráci s agentúrou EU...Zobraziť viac
Hairdresser_squ.jpg

Image by valentinrussanov from Getty

13/01/2022
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) workers are more likely to face risk factors at work that lead to an increased prevalence of health conditions, including musculoskeletal disorders (MSDs). As many as one in seven (15%) LGBTI...Zobraziť viac
LGBi-oshwiki.png
17/12/2021
Lesby, gejovia, bisexuáli, transrodové a intersexuálne (LGBTI) osoby v EÚ naďalej čelia psychosociálnym a organizačným rizikám vrátane diskriminácie, obťažovania a šikanovania na pracovisku. Nedostatočná ochrana a podpora bezpečnosti a ochrany...Zobraziť viac
esener---psychosocial---440_1.jpg
16/12/2021
V novej správe sa skúmajú súvislosti medzi psychosociálnymi faktormi a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy na pracovisku pomocou údajov z najnovšieho Európskeho prieskumu pracovných podmienok a Európskeho prieskumu podnikov o nových a...Zobraziť viac
caleb-george-VL9ugqp_mko-unsplash_0.jpg
14/12/2021
Psychosocial risk factors are a significant cause of ill-health in many workplaces. As well as their adverse effect on mental well-being they can also contribute to the development of musculoskeletal disorders (MSDs ). The global COVID-19 pandemic...Zobraziť viac

Pages

Pages