You are here
Good Practice Awards

Cena za dobrú prax

Účasť v súťaži o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská je výborný spôsob, ako sa zapojiť do tejto kampane. Súťaž môže slúžiť aj ako vynikajúci zdroj motivácie, keď sa usilujete zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

Tieto ocenenia sú uznaním výnimočných a inovatívnych prístupov k otázkam súvisiacim s témou kampane. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská v roku 2019. Toto slávnostné podujatie bude príležitosťou na propagáciu kontrolovania nebezpečných látok na pracovisku, výmenu informácií o osvedčených postupoch a oslavu úspechov všetkých zúčastnených.


Ďalšie informácie

Odporúčané zdroje pre vás