You are here

Mediálni partneri

Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívny tím novinárov a redaktorov z členských štátov EÚ a ďalších krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a najmä kampane Zdravé pracoviská.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť.

Staňte sa mediálnym partnerom

Vyhľadať mediálneho partnera vo vašej krajine

AT.gif
Rakúsko
BG.gif
Bulharsko
CZ.gif
Česká republika
ES.gif
Španielsko
FI.gif
Fínsko
FR.gif
Francúzsko
GR.gif
Grécko
IT.gif
Taliansko
PL.gif
Poľsko
PT.gif
Portugalsko
SK.gif
Slovensko