You are here

Mediálni partneri

Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívny tím novinárov a redaktorov z členských štátov EÚ a ďalších krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a najmä kampane Zdravé pracoviská.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť.

Staňte sa mediálnym partnerom

 Oboznámte sa s mediálnymi partnermi našej predchádzajúcej kampane „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky“ na roky 2018 – 2019.

Vyhľadať mediálneho partnera vo vašej krajine

AT.gif
Rakúsko
BG.gif
Bulharsko
CZ.gif
Česká republika
DE.gif
Nemecko
ES.gif
Španielsko
FI.gif
Fínsko
FR.gif
Francúzsko
IT.gif
Taliansko
MK.gif
Severné Macedónsko
PL.gif
Poľsko
PT.gif
Portugalsko
SK.gif
Slovensko
UK.gif
Spojené kráľovstvo