You are here

Mediálni partneri

Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívny tím novinárov a redaktorov z členských štátov EÚ a ďalších krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a najmä kampane Zdravé pracoviská.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť.

Staňte sa mediálnym partnerom

 Oboznámte sa s mediálnymi partnermi našej predchádzajúcej kampane „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky“ na roky 2018 – 2019.

Find the media partner in your country

AT.gif
Rakúsko
BG.gif
Bulharsko
CZ.gif
Česká republika
DE.gif
Nemecko
ES.gif
Španielsko
FI.gif
Fínsko
FR.gif
Francúzsko
IT.gif
Taliansko
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Poľsko
PT.gif
Portugalsko
SK.gif
Slovensko
UK.gif
Spojené kráľovstvo