You are here
Media Partners

Mediálni partneri kampane

Naši mediálni partneri s nami spolupracujú na zvyšovaní informovanosti o témach kampane, pričom na reklamu a propagáciu kampane používajú rôzne dostupné prostriedky. Ide o exkluzívny tím novinárov a redaktorov z celej Európy, ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť do kampane.

Staňte sa mediálnym partnerom kampane

Find the media partner in your country

AT.gif
Rakúsko
BG.gif
Bulharsko
CZ.gif
Česká republika
DE.gif
Nemecko
ES.gif
Španielsko
FI.gif
Fínsko
FR.gif
Francúzsko
IT.gif
Taliansko
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Poľsko
PT.gif
Portugalsko
SK.gif
Slovensko
UK.gif
Spojené kráľovstvo