You are here

Mediálni partneri

Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívny tím novinárov a redaktorov z členských štátov EÚ a ďalších krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a najmä kampane Zdravé pracoviská.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť.

Staňte sa mediálnym partnerom

Vyhľadať mediálneho partnera vo vašej krajine

AT.png
Rakúsko
BG.png
Bulharsko
CZ.png
Česká republika
DE.png
Nemecko
DK.png
Dánsko
ES.png
Španielsko
FI.png
Fínsko
FR.png
Francúzsko
EL.png
Grécko
IT.png
Taliansko
NL.png
Holandsko
PL.png
Poľsko
PT.png
Portugalsko
SK.png
Slovensko