You are here

Ambasádori siete EEN pre BOZP

Sieť Enterprise Europe Network

Sieť Enterprise Europe Network (EEN) je sieť vedená Komisiou a je kľúčovým nástrojom v stratégii EÚ na podporu rastu a zamestnanosti. Táto sieť, ktorá spája približne 600 organizácií na podporu podnikania z 50 krajín, pomáha malým podnikom chopiť sa jedinečných podnikateľských príležitostí na jednotnom trhu EÚ.

Sieť EEN od roku 2009 spolupracuje s agentúrou EU-OSHA na zvyšovaní informovanosti MSP a mikropodnikov o BOZP. Sieť EEN nominuje ambasádorov BOZP na úrovni jednotlivých krajín, aby túto úlohu plnili.

Kampaň Zdravé pracoviská je dôležitou oblasťou spolupráce medzi agentúrou a sieťou EEN a ambasádori BOZP sa aktívne podieľajú na propagácii tejto spolupráce.

Vyhľadať ambasádora pre BOZP vo vašej krajine

AT.png
Rakúsko
Bosnia_Herzegovina.png
Bosna a Hercegovina
BG.png
Bulharsko
CY.png
Cyprus
CZ.png
Česká republika
DE.png
Nemecko
EE.png
Estónsko
ES.png
Španielsko
FI.png
Fínsko
FR.png
Francúzsko
EL.png
Grécko
HU.png
Maďarsko
IE.png
Írsko
IT.png
Taliansko
LT.png
Litva
LU.png
Luxembursko
LV.png
Lotyšsko
Montenegro.png
Čierna Hora
Macedonia.png
Severné Macedónsko
MT.png
Malta
NL.png
Holandsko
NO.png
Nórsko
PL.png
Poľsko
PT.png
Portugalsko
RO.png
Rumunsko
Serbia.png
Srbsko
SE.png
Švédsko
SI.png
Slovinsko
SK.png
Slovensko
Turkey.png
Turecko