You are here

EEN OSH Ambassadors

Sieť Enterprise Europe Network

Sieť Enterprise Europe Network (EEN) je sieť vedená Komisiou a je kľúčovým nástrojom v stratégii EÚ na podporu rastu a zamestnanosti. Táto sieť, ktorá spája približne 600 organizácií na podporu podnikania z 50 krajín, pomáha malým podnikom chopiť sa jedinečných podnikateľských príležitostí na jednotnom trhu EÚ.

Sieť EEN od roku 2009 spolupracuje s agentúrou EU-OSHA na zvyšovaní informovanosti MSP a mikropodnikov o BOZP. Sieť EEN nominuje ambasádorov BOZP na úrovni jednotlivých krajín, aby túto úlohu plnili.

Kampaň Zdravé pracoviská je dôležitou oblasťou spolupráce medzi agentúrou a sieťou EEN a ambasádori BOZP sa aktívne podieľajú na propagácii tejto spolupráce.

Find the OSH ambassador in your country

AT.gif
Rakúsko
BE.gif
Belgicko
BG.gif
Bulharsko
CY.gif
Cyprus
CZ.gif
Česká republika
DE.gif
Nemecko
DK.gif
Dánsko
EE.gif
Estónsko
ES.gif
Španielsko
FI.gif
Fínsko
GR.gif
Grécko
HR.gif
Chorvátsko
HU.gif
Maďarsko
IE.gif
Írsko
IT.gif
Taliansko
LT.gif
Litva
LV.gif
Lotyšsko
MT.gif
Malta
NL.gif
Holandsko
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Poľsko
PT.gif
Portugalsko
RO.gif
Rumunsko
SE.gif
Švédsko
SI.gif
Slovinsko
SK.gif
Slovensko