You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Výmena osvedčených postupov

Výmena osvedčených postupov medzi oficiálnymi partnermi kampane je skutočnou iniciatívou prebiehajúcou zdola nahor, ktorá je inšpirovaná prianím partnerov kampane ešte užšie spolupracovať a dosiahnuť tak lepšiu bezpečnosť a ochranu zdravia v ich organizáciách. Agentúra túto iniciatívu veľmi ochotne podporuje a vníma ju ako príležitosť na zabezpečenie udržateľnosti kampane Zdravé pracoviská v budúcnosti a na dosiahnutie skutočnej zmeny na úrovni pracovísk. Preto v roku 2012 pomáhala vytvoriť osobitnú riadiacu skupinu, ktorá sa teraz stretáva najmenej dvakrát do roka.

Od roku 2013 agentúra EU-OSHA spoločne so svojimi oficiálnymi partnermi kampane každé dva roky v rámci kampane Zdravé pracoviská organizuje podujatie zamerané na výmenu osvedčených postupov sprevádzané ceremoniálom. Na ňom si účastníci môžu vymieňať informácie o dobrej praxi v oblasti BOZP a diskutovať o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti, ktoré im môžu pomôcť podporiť lepšie postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Navyše niektorí mimoriadne angažovaní partneri kampane každý rok organizujú podujatia zamerané na výmenu dobrej praxe vo vlastných priestoroch a vyzývajú ďalších partnerov kampane, aby sa zúčastnili a diskutovali o svojich skúsenostiach.

Táto iniciatíva sa začala pred viac ako piatimi rokmi a je čoraz úspešnejšia. Účasť a angažovanosť partnerov kampane je inšpirujúca – usporadúvajú a organizujú podujatia v celej Európe a tiež sa na nich zúčastňujú. Tieto podujatia vždy prinášajú podnetnú diskusiu a nové nápady.

Ďalšie zdroje

Podujatia

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Spravodajca

Ochrana osobných údajov