You are here

Staňte sa mediálnym partnerom kampane

Dobré meno

Zviditeľnite mediálny profil svojej organizácie v rámci rozsiahlej komunity pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Získajte uznanie pre svoju publikáciu ako jeden z oficiálnych mediálnych partnerov kampane agentúry EU-OSHA a ako organizácia, ktorá sa venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Vytváranie sietí

Oslovte siete a zainteresované strany agentúry EU-OSHA v Európe a na celom svete, nadviažte kontakt s odborníkmi v oblasti BOZP a vymieňajte si skúsenosti s kolegami.

Zviditeľnenie

Logo a opis vašej publikácie budú umiestnené v časti Mediálni partneri na tejto internetovej stránke. Získate rýchly prístup k tlačovým materiálom a vaše články budeme šíriť prostredníctvom internetu a sociálnych médií.

Naši mediálni partneri s nami spolupracujú s cieľom zvýšiť informovanosť o témach kampane, pričom na reklamu a propagáciu používajú svoje rôzne dostupné prostriedky. K našim mediálnym partnerom patrí exkluzívny tím novinárov a redaktorov z celej Európy, ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo publikácie, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť do kampane.

Viac informácií o výhodách mediálneho partnerstva, ako aj o tom, ako sa stať mediálnym partnerom, je k dispozícii v ponuke mediálneho partnerstva pre kampaň (iba v angličtine).

Staňte sa mediálnym partnerom kampane

Alebo prejdite nižšie, ak máte záujem o ďalšie informácie.

Mario Stigliano

Mario Stigliano, Safety Focus (Taliansko)

 

„Partnerstvo s agentúrou EU-OSHA pre náš magazín znamená rast a motiváciu. Vďaka nemu organizujeme viac pracovných seminárov na vnútroštátnej úrovni s cieľom vytvoriť zdravé a bezpečné pracovné prostredia. Veľmi si toto partnertvo vážime.“

 
Otmar Pichler

Otmar Pichler, Gesunde Arbeit (Rakúsko)

 

„Spoločnosť Gesunde Arbeit ako mediálny partner využíva výhody vyplývajúce zo širokej škály obsahu a príležitostí na nadväzovanie kontaktov, ktoré ponúka agentúra EU-OSHA. Spolupráca s agentúrou EU-OSHA zabezpečuje aktuálnosť kampane Zdravé pracoviská a ponúka nám príležitosť naplniť naše poslanie, ktorým je zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vytvorenie zdravých pracovísk pre všetkých!“

 
James Twigg

James Twigg, ppe.org (Spojené kráľovstvo)

 

„Naše mediálne partnerstvo s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci znamená, že máme príležitosť podporiť agentúru pri presadzovaní kultúry prevencie rizík na európskych pracoviskách a zároveň udržiavať krok s rozvojom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a získať prístup k tímu odborníkov pôsobiacich v agentúre.“

 

Odporúčané zdroje pre vás