You are here

Súbor nástrojov kampane

Implementácia kampane

why-running.png

Ak chcete iným sprostredkovať vaše posolstvo z oblasti BOZP, informačná kampaň je účinný spôsob, ako nechať počuť svoj hlas.

key-objectives.png

Majte na pamäti hlavné ciele svojej kampane.

planning2.png

Plán vedenia kampane vám umožní sústrediť sa na všetky potrebné kroky.