You are here

Súbor nástrojov kampane

Príklady súborov nástrojov na vyhľadávanie

Vieme, že chcete vidieť nejaké osvedčené postupy pre rôzne kampane. Ponúkame vám možnosť vyhľadávať príklady z celej Európy, aby ste sa mohli inšpirovať.

Skryť filtre

45.3 outdoor ad.JPG
Kampaň zameranú na používanie zábradlia uviedli v rámci série opatrení v ústredí spoločnosti Air Liquide vo Frankfurte. Pracuje tam približne 700 zamestnancov, ktorí by mali byť informovaní...
Organizácia: 
Vizuálne prvky kampane zameranej na používanie zábradlia
Krajina: 
Nemecko
Health of employees banner
Zvyšovanie informovanosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ľudského zdravia a bezpečnosti v pracovnom prostredí.
Organizácia: 
CIOP
Krajina: 
Poľsko
Healthy, safe and happy workplaces for all ages Seminar
Na seminári v portugalskom meste Guimarães zainteresované strany diskutovali o bezpečných, zdravých a šťastných pracoviskách pre všetky vekové kategórie.
Organizácia: 
Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Krajina: 
Portugalsko
Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment Campaign
Kampaň „Predchádzanie nebezpečenstvám pri práci so strojmi a zariadeniami“ určuje minimálnu úroveň ochrany na zaistenie bezpečnosti pracovníkov a prispieva k slobodnej a spravodlivej súťaži...
Organizácia: 
ACT
Krajina: 
Portugalsko
Unique Instants photo-contest
Fotografická súťaž na tému „Jedinečné momenty“ pre všetkých amatérskych fotografov.
Organizácia: 
No Age Sharing
Krajina: 
Luxembursko
Use gloves at work poster
Plagát na motiváciu zamestnancov, aby v práci nosili rukavice.
Organizácia: 
Valsts darba inspekcija
Krajina: 
Lotyšsko
Work-related cancer is preventable conference
Celý videozáznam z konferencie, ktorá sa konala vo Fínsku, na tému „prevencia rakoviny súvisiacej so zamestnaním“.
Organizácia: 
Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia
Krajina: 
Fínsko
10 tips for the safe use of gloves when working with solvents
Plagát s desiatimi najlepšími tipmi na bezpečné používanie rukavíc pri práci s rozpúšťadlami.
Organizácia: 
European Solvents Industry Group (ESIG)
Krajina: 
1st International Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH) Conference on prolonging working life.png
Prvá medzinárodná konferencia PEROSH o predlžovaní pracovného života bola usporiadaná v prospech inštitúcií PEROSH a ich blízkych spolupracovníkov. [HK1] Cieľom tejto konferencie bola...
Organizácia: 
Národné výskumné centrum pre pracovné prostredie + Partneri európskeho výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (PEROSH)
Krajina: 
Dánsko
1.4_0.png
Tlačová správa o výsledkoch Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019. Zo zistení prieskumu vyplýva, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy...
Organizácia: 
EU-OSHA
Krajina: