You are here

Súbor nástrojov kampane

Naplánujte si svoju kampaň

objectives.png

Pred vypracovaním konkrétneho posolstva kampane a potrebných podporných argumentov musíte mať prestavu o jasnom cieli.

toolkit-slogan.JPG

Aby ste mali šancu ovplyvniť ľudí, ktorých chcete osloviť, mal by byť názov čo najkratší, čo najjednoduchší a relevantný pre cieľové publikum.

audience.png

Poznanie cieľového publika a jeho vekového rozsahu je pre kampaň a potrebné nástroje určujúce.

timing.png

V každej kampani je kľúčovým faktorom časový harmonogram, a to z hľadiska času uvedenia kampane, ako aj z hľadiska dĺžky trvania kampane.

geo-reach.png

Vyberte, ktoré odvetvia alebo geografické oblasti budú zahrnuté.

message.png

Dôkladne si premyslite hlavné posolstvo kampane a to, čo by ste chceli prostredníctvom kampane povedať.

branding-materials.jpg

Pozornosť publika môžete prilákať pútavým sloganom, nápadným logom a značkou kampane.

branding.png

Väčšina kampaní zahŕňa niekoľko druhov médií, a to od tlačových správ a článkov v časopisoch až po plagáty a adresné doručovanie reklamných zásielok.

results.png

Komunikácia je najefektívnejšia vtedy, keď súvisí s niečím praktickým a hmatateľným.