You are here

Technology Transfer Center CENTI Cluj-Napoca - Enterprise Europe Network

Technology Transfer Center CENTI Cluj-Napoca - Enterprise Europe Network
Rumunsko
Technology Transfer Center CENTI Cluj-Napoca - Enterprise Europe Network
Donath 67
400293
Rumunsko
Hlavný kontakt: 
Simona BARSAN
Všeobecný telefón: 
(+4) 0264 420 590