You are here

Súbor nástrojov kampane

Kampaň „Predchádzanie nebezpečenstvám pri práci so strojmi a zariadeniami“

Organizácia: 
ACT
Krajina: 
Portugalsko
Popis: 

Kampaň „Predchádzanie nebezpečenstvám pri práci so strojmi a zariadeniami“ určuje minimálnu úroveň ochrany na zaistenie bezpečnosti pracovníkov a prispieva k slobodnej a spravodlivej súťaži na vnútornom trhu.

Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment Campaign