Praktiska verktyg och vägledning

För arbetstagare och arbetsgivare. För alla typer av arbetsplatser.

Sök i databasen med en mängd exempel på EU-nivå och nationell nivå för bedömning och hantering av faktorer som orsakar belastningsbesvär.

Lär av exempel

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktiva tillsammans

Ett varmt tack till alla våra partner!

Det har varit ett framgångsrikt kampanjår för att belasta rätt och inspirera till åtgärder för hälsosammare arbetsplatser i hela Europa.

Vi är stolta över våra kampanjpartner!

Nyheter

HL_Digital1_0.png
13/12/2022 Den digitala framtiden nästa kampanjtema efter kampanjen om belastningsbesvär Kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt 2020–2022 går mot sitt slut och EU-Osha vill passa på att tacka sina nationella kontaktpunkter och alla övriga...Se mer
HL_Summit2.png
07/12/2022 Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv 2022: sammanfattning och intryck EU-Oshas toppmöte inom ramen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2022 blev ett engagerande evenemang som fått stort genomslag, bland annat tack vare viktiga...Se mer

Prioriterade områden

Kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” organiseras i flera prioriterade områden, med särskilda kommunikations- och reklampaket som sprids ut över den tid kampanjen pågår. Varje område täcker ett specifikt ämne med koppling till belastningsbesvär. En stor mängd material, såsom rapporter, informationsblad, infografik och fallstudier, publiceras var tredje till var fjärde månad för att kampanjen ska behålla sin drivkraft.
Se alla prioriterade områden

Officiella kampanjpartner

Officiella kampanjpartner, introduktionstext

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv stöds av såväl offentliga som privata europeiska och internationella företag och organisationer från en mängd olika sektorer. De bildar ett nätverk av föregångare som inspirerar och uppmuntrar andra att framgångsrikt leda en säker och frisk arbetsstyrka. Deras engagemang är avgörande för att se till att kampanjens budskap når ut till alla slags arbetsplatser inom EU.

Se alla partner