Praktiska verktyg och vägledning

För arbetstagare och arbetsgivare. För alla typer av arbetsplatser.

Sök i databasen med en mängd exempel på EU-nivå och nationell nivå för bedömning och hantering av faktorer som orsakar belastningsbesvär.

Lär av exempel

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktiva tillsammans

Ett varmt tack till alla våra partner!

Det har varit ett framgångsrikt kampanjår för att belasta rätt och inspirera till åtgärder för hälsosammare arbetsplatser i hela Europa.

Vi är stolta över våra kampanjpartner!

Nyheter

Ljubljana_Informative2023_13-1-2023.jpg
06/12/2022 New handbook on MSDs presented at Slovenian education and career fair A new handbook on work-related musculoskeletal disorders was presented at the Slovenian education and career fair.Se mer
Reputation Today_logo_e9533a46-d5a4-e511-80c4-005056ba4e5c.png
06/12/2022 EU-OSHA outlook for 2023 This article, published in the 35th edition of Reputation Today, discusses the Healthy Workplaces Summit in Bilbao, closing the campaign “Lighten the Load 2020...Se mer

Prioriterade områden

Kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” organiseras i flera prioriterade områden, med särskilda kommunikations- och reklampaket som sprids ut över den tid kampanjen pågår. Varje område täcker ett specifikt ämne med koppling till belastningsbesvär. En stor mängd material, såsom rapporter, informationsblad, infografik och fallstudier, publiceras var tredje till var fjärde månad för att kampanjen ska behålla sin drivkraft.
Se alla prioriterade områden

Officiella kampanjpartner

Officiella kampanjpartner, introduktionstext

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv stöds av såväl offentliga som privata europeiska och internationella företag och organisationer från en mängd olika sektorer. De bildar ett nätverk av föregångare som inspirerar och uppmuntrar andra att framgångsrikt leda en säker och frisk arbetsstyrka. Deras engagemang är avgörande för att se till att kampanjens budskap når ut till alla slags arbetsplatser inom EU.

Se alla partner