Om ämnet

På många arbetsplatser i Europa kommer arbetstagare i kontakt med farliga ämnen. Detta är vanligare än vad de flesta är...
Ett oacceptabelt stort antal arbetstagare utsätts för farliga ämnen på arbetet runtom i Europa. Farliga ämnen ligger bakom en...
Om arbetsmiljöfrågor ska kunna hanteras på ett effektivt sätt måste alla – arbetsgivare, arbetsledare och arbetstagare – vara...
Om vi ska lyckas förebygga de hälsoproblem, skador och dödsfall som orsakas av farliga ämnen på arbetsplatser i hela Europa...

Senaste tweetar

Verktyg och publikationer

Det finns ett antal riskhanteringsverktyg som du kan använda dig av. Titta igenom de resurser som du kan ha nytta av:

Prioriterade områden

I denna kampanj för ett hälsosamt arbetsliv omsätts strategiska mål i information, särskilda råd och stöd inom följande prioriterade områden:

Nyhetsbrev

Integritetspolicy

Samarbetspartner