Prioriterat område

Stillasittande arbete

Agera nu för att undvika långvarigt stillastående och stillasittande på arbetet. Att främja rörelse och träning på din arbetsplats är avgörande för att förebygga belastningsbesvär.

Förändra rutiner med långvarigt stillasittande

sedentary-banner-381.png
newsletter banner 381.png

Nyhetsbrev om kampanjen

Bli först med att veta!

Varje kampanjupplaga belyser olika viktiga åtgärder med hjälp av kampanjpartner, nationella evenemang och genom att sprida tematisk kunskap om arbetsrelaterade belastningsbesvär.

Registrera dig, läs och dela

Nyheter

Prevalence and prevention 3.jpg

Image by ergonofis from Unsplash

22/07/2021 How to prevent the risks associated with prolonged sitting The type of work done by workers in many industries is changing, and as a result, the occupational risks we face are changing too. Physical work is being...Se mer
Photo by mohamed Hassan on Pixabay.png

Photo by mohamed Hassan on Pixabay

20/07/2021 EU-OSHA cooperates with SLIC’s inspection campaign on MSDs The 79th Plenary Meeting of the Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) gathered last May to adopt the outlines for the inspection campaign on the prevention...Se mer

Prioriterade områden

Kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” organiseras i flera prioriterade områden, med särskilda kommunikations- och reklampaket som sprids ut över den tid kampanjen pågår. Varje område täcker ett specifikt ämne med koppling till belastningsbesvär. En stor mängd material, såsom rapporter, informationsblad, infografik och fallstudier, publiceras var tredje till var fjärde månad för att kampanjen ska behålla sin drivkraft.
Se alla prioriterade områden

Officiella kampanjpartner

Officiella kampanjpartner, introduktionstext

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv stöds av såväl offentliga som privata europeiska och internationella företag och organisationer från en mängd olika sektorer. De bildar ett nätverk av föregångare som inspirerar och uppmuntrar andra att framgångsrikt leda en säker och frisk arbetsstyrka. Deras engagemang är avgörande för att se till att kampanjens budskap når ut till alla slags arbetsplatser inom EU.

Se alla partner