You are here
Good Practice Awards

Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder

Att delta i tävlingen om Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder är ett utmärkt sätt att engagera sig i kampanjen. Tävlingen kan också fungera som inspiration i arbetet för att förbättra arbetsmiljön.

Utmärkelserna delas ut för att hylla enastående och nytänkande sätt att hantera frågor som rör kampanjens tema. Vinnarna tillkännages vid prisceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2019. Prisceremonin innebär en möjlighet att främja god hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen, utbyta goda exempel och hylla alla deltagares insatser.


Mer information

Rekommenderade resurser för dig