You are here

Nationella kontaktpunkter

EU-Oshas nätverk av nationella kontaktpunkter är nödvändiga för kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. De nationella kontaktpunkterna utgörs i regel av de ledande arbetsmiljöorganisationerna i respektive land och utses till EU-Oshas officiella representant av regeringen. De samordnar kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet på nationell nivå.

Kontaktpunkterna anordnar en lång rad kampanjaktiviteter och bidrar på ett viktigt sätt till det mer övergripande genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram. De stöder EU-Oshas initiativ med information och återkoppling och utnyttjar sina nätverk för att få statliga myndigheter samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer att ansluta sig.

Klicka på knappen för ditt land nedan om du vill komma i kontakt med din nationella kontaktpunkt.

 

Albania.png
Albanien
AT.png
Österrike
Bosnia_Herzegovina.png
Bosnien och Hercegovina
BE.png
Belgien
BG.png
Bulgarien
CH.png
Schweiz
CY.png
Cypern
CZ.png
Tjeckien
DE.png
Tyskland
DK.png
Danmark
EE.png
Estland
ES.png
Spanien
FI.png
Finland
FR.png
Frankrike
EL.png
Grekland
HR.png
Kroatien
HU.png
Ungern
IE.png
Irland
IS.png
Island
IT.png
Italien
liechtenstein_0.png
Liechtenstein
LT.png
Litauen
LU.png
Luxemburg
LV.png
Lettland
Montenegro.png
Montenegro
Macedonia.png
Nordmakedonien
MT.png
Malta
NL.png
Nederländerna
NO.png
Norge
PL.png
Polen
PT.png
Portugal
RO.png
Rumänien
Serbia.png
Serbien
SE.png
Sverige
SI.png
Slovenien
SK.png
Slovakien
Turkey.png
Turkiet
Kosovo_0.png
Kosovo