You are here

Pressrum

Allt du kan tänkas behöva för att rapportera om kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv hittar du här.

De senaste pressmeddelandena finns tillgängliga och du kan även ladda ned en stor mängd mediematerial. Här hittar du även kontaktuppgifter till EU-Oshas mediegrupp om du har någon fråga eller något förslag.

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv kan du använda vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender samt all viktig information och statistik.
22/10/2018

Varje år uppmärksammar Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess partner Europeiska arbetsmiljöveckan med medvetandehöjande evenemang i och utanför EU. Årets tema är hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen och temat genomsyrar en rad aktiviteter under arbetsmiljöveckan den 22–26 oktober.

Farliga ämnen finns på nästan alla arbetsplatser, där 38 procent av företagen i EU rapporterar att kemiska eller biologiska ämnen i form av vätskor, rök eller damm finns på arbetsplatserna, enligt arbetsmiljöbyråns Esener-2-undersökning . Årets europeiska arbetsmiljövecka samlar arbetstagare, företagsledare och arbetsmiljöexperter för att öka...Se mer
24/09/2018

Den 24–25 september står det österrikiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd värd för en högnivåkonferens om kampen mot yrkesrelaterad cancer i Wien. Många talare och deltagare, bland annat politiker, arbetsmarknadens parter och sakkunniga inom området, undersöker där hur de europeiska arbetstagarna kan skyddas från att exponeras för cancerframkallande ämnen på arbetet.

Konferensen ger en överblick över dagens utmaningar, den senaste tidens utveckling och pågående initiativ. De aspekter som diskuteras omfattar allt från ett EU-omfattande perspektiv till enkla åtgärder och praktiska lösningar som företagen kan genomföra. I olika workshoppar får deltagare möjligheten att diskutera riskbaserade strategier,...Se mer
26/06/2018

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) avslöjar de officiella kampanjpartnerna och mediepartnerna som engagerar sig i 2018–2019 års alleuropeiska arbetsmiljökampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. Stödet från dessa partner är nyckeln till kampanjens framgång och i utbyte får kampanjpartnerna en rad olika fördelar och möjligheter.

EU-Osha välkomnar med glädje de officiella kampanjpartnerna för 2018–2019 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv. Många tidigare partner förnyar sitt engagemang för att förbättra arbetsmiljön i Europa och fortsätter dra nytta av de fördelar deltagandet ger: ökad synlighet, enkel tillgång till kampanjverktyg och kampanjmaterial, nätverksbyggande och...Se mer
24/04/2018

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har lanserat sin EU-omfattande kampanj för 2018–2019, Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. I och med lanseringen inleds en tvåårsperiod med evenemang och aktiviteter som riktas mot att uppmärksamma frågan och sprida hur man kan hantera de risker som farliga ämnen utgör för arbetstagare på bästa sätt.

 

 

Tvärt emot vad många tror minskar inte användningen av farliga ämnen i EU och behovet av att hantera de risker som dessa innebär är lika brådskande som förr. Vissa av de ämnen som arbetstagare oftast exponeras för är cancerframkallande. Europeiska kommissionen har nyligen föreslagit begränsningar av arbetstagares exponering för fem...Se mer