You are here

Fallstudier

Många fallstudier har lagts ut antingen av företagen själva eller av offentliga institutioner, myndigheter, branschorganisationer eller fackförbund. Dessa innehåller goda beskrivningar av hur man genomför förebyggande åtgärder i praktiken på arbetsplatsnivå. Olika institutioner har samlat sådana fallstudier och publicerat dem i mer eller mindre detaljerad form och i olika format. Vissa är korta framgångssagor. I andra går författarna in i detalj på olika aspekter av hur man minskar risker och tar även upp tekniska och ekonomiska perspektiv på de praktiska lösningarna. I vissa studier behandlas till och med livscykelfrågor (dvs. hur risker med farliga ämnen ska hanteras under produkternas hela livscykel, från råvara till avfall). Formaten varierar från lättlästa informationsblad på två sidor till omfattande tekniska beskrivningar. Videofilmer till stöd blir allt vanligare, och allt oftare finns publikationer att läsa på mer än ett språk.

Visar 1 - 5 från 21
17/09/2019
83314-0.jpg

I broschyren visar vi upp exempel på nyskapande sätt att eliminera eller minska arbetstagares exponering för farliga ämnen. Exemplen kommer från organisationer i olika delar av Europa som fått pris eller omnämnande för sitt arbete. Exemplen omfattar åtgärder som är mer långtgående...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
19/10/2018
80657-0.jpg

Den här fallstudien beskriver den deltagarbaserade strategi som ett läkemedelsföretag i Kroatien har antagit för att hantera riskerna som finns när man arbetar med farliga ämnen.

Företagets arbetsmiljöstrategi går längre än EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen kräver. Den...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
03/09/2018
80384-0.jpg

Fallstudien lyfter fram ett bra exempel från ett skotillverkningsföretag i Spanien. Den visar hur man genom att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga kan förbättra arbetsmiljön för medarbetarna, och hur viktigt det är med utbildning och dialog.

Fallstudien handlar om en 25-årig...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
27/06/2018
80641-0.jpg

Den här fallstudien om ett utbildningsprogram i Tyskland visar hur skolor och företag kan samarbeta för att göra ungdomar mer medvetna om arbetsmiljöfrågor. I exemplet som beskrivs tog en lärare initiativ till samarbete mellan en skola och ett kemikalieföretag i Hamburg. Eleverna fick...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
27/06/2018
80313-0.jpg

Den här fallstudien tittar på ett avfallshanteringsprogram på ett universitet i Polen och visar hur universitet kan samarbeta för att lösa problem med hantering av farliga kemikalier och kemiskt avfall. I fallet som beskrivs införde kemiska institutionen på ett universitet i Gdańsk ett nytt...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på

Pages