You are here

Fallstudier

Många fallstudier har lagts ut antingen av företagen själva eller av offentliga institutioner, myndigheter, branschorganisationer eller fackförbund. Dessa innehåller goda beskrivningar av hur man genomför förebyggande åtgärder i praktiken på arbetsplatsnivå. Olika institutioner har samlat sådana fallstudier och publicerat dem i mer eller mindre detaljerad form och i olika format. Vissa är korta framgångssagor. I andra går författarna in i detalj på olika aspekter av hur man minskar risker och tar även upp tekniska och ekonomiska perspektiv på de praktiska lösningarna. I vissa studier behandlas till och med livscykelfrågor (dvs. hur risker med farliga ämnen ska hanteras under produkternas hela livscykel, från råvara till avfall). Formaten varierar från lättlästa informationsblad på två sidor till omfattande tekniska beskrivningar. Videofilmer till stöd blir allt vanligare, och allt oftare finns publikationer att läsa på mer än ett språk.

Visar 1 - 5 från 27
02/11/2019
84169-0.jpg
Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019
Organisation som fått hedersomnämnande 

Det slovenska tillverkningsföretaget Gorenje, d.d., använder sig av en systematisk samarbetsmetod...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
02/11/2019
84174-0.jpg
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats hedersomnämnande 

Svetsning är en av de allra vanligaste arbetsuppgifterna inom tillverkningssektorn, vilket innebär att...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
02/11/2019
84159-0.jpg
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats pris 

Arbetstagare inom jordbruket kan exponeras för skadligt kristallint kvartsdamm från jord, vilket utgör en hälsorisk....Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
02/11/2019
84157-0.jpg
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats hedersomnämnande 

Det cancerframkallande ämnet respirabel kristallin kvarts är en mycket vanlig risk på byggplatser....Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på
02/11/2019
84167-0.jpg
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats pris 

Nanomaterial blir allt vanligare på arbetsplatser när företag i allt högre grad utnyttjar deras många positiva...Se mer

PDF Fallstudier Ladda ner på

Pages