You are here

Fallstudier

I våra fallstudier berättar vi om politiska initiativ och ger lärande exempel på praktiska lösningar för hur man kan förebygga och hantera belastningsbesvär.

Vi tar till exempel upp hur man genomför förebyggande åtgärder i praktiken inom olika branscher och för olika typer av arbeten, hanterar kroniska belastningsbesvär, förebygger belastningsbesvär i samband med stillasittande arbete, hur man hanterar belastningsbesvär inom en allt mer heterogen arbetskraft och det nära sambandet mellan psykosociala risker och belastningsbesvär.

Senaste publikationer

Tillgängliga fallstudier (27)

Case 7_Vineyard.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Fallstudier 3 sidor

Muskel- och skelettbesvär hos arbetstagare inom vinodling minskas genom en deltagandebaserad strategi med videoanalys

Arbete med vinodling (druvproduktion) medför att samma rörelser upprepas under längre tid i obekväma arbetsställningar. Vid ett litet vinodlingsföretag i Frankrike uppgick frånvaro n bland personalen till 50 procent under beskärningssäsongen. För att ta itu med detta problem...

Se mer
Case 6_Hotel_.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Fallstudier 4 sidor

Hotellpersonal utbildas till preventionssamordnare för att tillsammans med arbetskamraterna verka för att förebygga muskel-...

Arbetet som utförs av hotellstädare, linneförrådsarbetare och serveringspersonal innefattar obekväma rörelser och arbetsställningar, lyft och skjutning av last samt böjningar och repetitiva armrörelser. Denna fallstudie belyser hur utbildning av personal i risk förebyggande...

Se mer
Case 5_PVC_plant.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Fallstudier 3 sidor

Utrustning förbättras genom att arbetstagare medverkar till att förebygga risker vid manuell hantering på en PVC-anläggning

Arbetstagare på tillverkningsanläggningar måste ofta lyfta, bära och dra tunga laster. Detta innebär upprepad användning av samma delar av kroppen och gör att arbetstagarna risk erar muskel- och skelettbesvär. I denna fallstudie undersöks en insats för att förbättra utrustningen...

Se mer
Case 4_TMS_PRO_reduce_MSDs.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Fallstudier 6 sidor

Minska förekomsten av muskel- och skelettbesvär genom den deltagarbaserade ”TMS PRO”-metoden för packpersonal vid löpande...

Packpersonal vid löpande band löper risk att drabbas av skador och muskel- och skelettbesvär eftersom deras arbete innebär hantering av tunga laster, repetitiva rörelser och obekväma arbetsställningar. I den här fallstudien har man undersökt samarbetet mellan den förebyggande...

Se mer
Case 3_kitchen_workers.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Fallstudier 2 sidor

Deltagarbaserade workshoppar med kvinnliga köks- och restaurangbiträden för att hitta lösningar på problem med muskel- och...

Köksbiträden löper risk att drabbas av muskel- och skelettbesvär eftersom det i deras arbetsuppgifter ingår tunga lyft och obekväma och repetitiva rörelser. I den här fallstudien från Finland har man undersökt hur deltagarbaserade workshoppar kan hjälpa köksbiträden att...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5