You are here

Verktyg och publikationer

Vad är farliga ämnen? Finns de på min arbetsplats? Hur kan man känna igen dem och hantera dem? I våra verktyg och publikationer får du hjälp att besvara de här frågorna och att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen på ett så säkert och enkelt sätt som möjligt.

De innehåller användbar information om den gällande lagstiftningen och hur den ska tillämpas i praktiken. Dessutom ingår interaktiv infografik och audiovisuellt material, som är kraftfulla hjälpmedel för att öka medvetenheten om de aktuella frågorna och få fram den viktigaste informationen klart och tydligt.

I vårt kampanjmaterial och vår verktygslåda för kampanjer finns dessutom alla resurser du behöver för att kunna medverka i vår kampanj.