You are here

Arbetsmiljöambassadörer från EEN

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) är ett nätverk som leds av Europeiska kommissionen och ett centralt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxten och sysselsättningen. EEN samlar nästan 600 företagsstödjande organisationer från 50 länder och hjälper små företag att ta tillvara de unika affärsmöjligheterna på EU:s inre marknad.

Sedan 2009 har EEN samarbetat med EU-Osha för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor hos små och medelstora företag samt mikroföretag. För att genomföra detta utser EEN arbetsmiljöambassadörer på nationell nivå.

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv utgör ett viktigt samarbetsområde för arbetsmiljöbyrån och EEN. Arbetsmiljöambassadörerna från EEN medverkar aktivt till att främja detta samarbete.

Hitta arbetsmiljöambassadören i ditt land

AT.png
Österrike
Bosnia_Herzegovina.png
Bosnien och Hercegovina
BG.png
Bulgarien
CY.png
Cypern
CZ.png
Tjeckien
DE.png
Tyskland
EE.png
Estland
ES.png
Spanien
FI.png
Finland
FR.png
Frankrike
EL.png
Grekland
HU.png
Ungern
IE.png
Irland
IT.png
Italien
LT.png
Litauen
LU.png
Luxemburg
LV.png
Lettland
Montenegro.png
Montenegro
Macedonia.png
Nordmakedonien
MT.png
Malta
NL.png
Nederländerna
NO.png
Norge
PL.png
Polen
PT.png
Portugal
RO.png
Rumänien
Serbia.png
Serbien
SE.png
Sverige
SI.png
Slovenien
SK.png
Slovakien
Turkey.png
Turkiet