You are here

EEN OSH Ambassadors

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) är ett nätverk som leds av Europeiska kommissionen och ett centralt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxten och sysselsättningen. EEN samlar nästan 600 företagsstödjande organisationer från 50 länder och hjälper små företag att ta tillvara de unika affärsmöjligheterna på EU:s inre marknad.

Sedan 2009 har EEN samarbetat med EU-Osha för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor hos små och medelstora företag samt mikroföretag. För att genomföra detta utser EEN arbetsmiljöambassadörer på nationell nivå.

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv utgör ett viktigt samarbetsområde för arbetsmiljöbyrån och EEN. Arbetsmiljöambassadörerna från EEN medverkar aktivt till att främja detta samarbete.

Find the OSH ambassador in your country

AT.gif
Österrike
BE.gif
Belgien
BG.gif
Bulgarien
CY.gif
Cypern
CZ.gif
Tjeckien
DE.gif
Tyskland
DK.gif
Danmark
EE.gif
Estland
ES.gif
Spanien
FI.gif
Finland
GR.gif
Grekland
HR.gif
Kroatien
HU.gif
Ungern
IE.gif
Irland
IT.gif
Italien
LT.gif
Litauen
LV.gif
Lettland
MT.gif
Malta
NL.gif
Nederländerna
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Polen
PT.gif
Portugal
RO.gif
Rumänien
SE.gif
Sverige
SI.gif
Slovenien
SK.gif
Slovakien