You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Tillgängliga publikationer (25)

ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Typ: Presentationer

Belastningsbesvär och distansarbete – tips till dig som arbetar på distans

Distansarbetet har fått allt större betydelse under de senaste åren. Även om hembaserat distansarbete har många potentiella fördelar kan det också påverka arbetstagarnas hälsa och förvärra belastningsbesvär om det inte hanteras på rätt sätt. Denna PowerPoint-presentation...

Se mer
2022-03-23_09h23_56.png
08/06/2021 Typ: Rapporter 9 sidor

Sammanfattning – långvarigt påtvingat stående: hälsoeffekter och råd om god praxis

Långvarigt stående i samma ställning utgör en hälso risk och kan leda till bland annat belastningsbesvär och många andra sjukdomar. I den här rapporten undersöks hur vanligt det är med påtvingade arbetsställningar på Europas arbetsplatser och vilka arbeten och grupper av...

Se mer
2022-03-23_09h25_18.png
08/06/2021 Typ: Rapporter 9 sidor

Sammanfattning – långvarigt statiskt sittande i arbetet: hälsoeffekter och råd om god praxis

I många arbeten ingår långa perioder av statiskt sittande. Detta kan tillsammans med en stillasittande livsstil leda till ohälsa. I den här rapporten undersöks vilka problem som långvarigt sittande på arbetsplatsen medför, inbegripet vilka arbeten och arbetstagare som är mest...

Se mer
HWC22_Get_moving_at_work_infosheet_TE0420587ENN.JPG
07/06/2021 Typ: Infoblad 4 sidor

Rör dig på arbetet

Att vara mer aktiv på arbetet kan hjälpa till att förebygga hälsoproblem såsom belastningsbesvär och hjärt-kärlsjukdomar med koppling till stillasittande arbete och öka produktiviteten. Detta informationsblad innehåller aktuella hälsorekommendationer och enkla tips och råd för...

Se mer
ppt2-campaign_1.jpg
08/03/2021 Typ: Presentationer

Att arbeta med kroniska belastningsbesvär

I den här presentationen ges en översikt över de åtgärder som arbetsgivare kan vidta för att stödja arbetstagare med kroniska belastningsbesvär så att de lättare kan hantera sin sjukdom och fortsätta att arbeta. Den är baserad på följande rapporter: Att arbeta med kroniska...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5