You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

Tillgängliga publikationer (45)

87939-0.jpg
07/04/2021 Typ: Policy/diskussion 14 sidor

Deltagandebaserad ergonomi för att förebygga muskel- och skelettbesvär på arbetsplatsen

Detta diskussionsunderlag ger en introduktion till deltagandebaserade ergonomiska metoder och undersöker hur effektiva de är för att förebygga arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär. Deltagandebaserade ergonomiska insatser involverar arbetstagarna i arbetet med att ta fram...

Se mer
87911-0.jpg
10/03/2021 Typ: Rapporter 138 sidor

Att arbeta med kroniska muskel- och skelettbesvär – råd och god praxis

I denna rapport görs en ingående analys av hur det är att arbeta med kroniska muskel- och skelettbesvär. I rapporten presenteras också fördelarna med att arbetstagare med denna typ av kroniska besvär kan stanna kvar i arbetslivet. Rapporten belyser hur viktigt det är att utforma...

Se mer
87963-0.jpg
10/03/2021 Typ: Rapporter 10 sidor

Sammanfattning – Att arbeta med kroniska muskel- och skelettbesvär – råd och god praxis

I denna rapport görs en ingående analys av hur det är att arbeta med kroniska muskel- och skelettbesvär. I rapporten presenteras också fördelarna med att arbetstagare med denna typ av kroniska besvär kan stanna kvar i arbetslivet. Rapporten belyser hur viktigt det är att utforma...

Se mer
ppt2-campaign (1)_0.jpg
08/03/2021 Typ: Presentationer

Att arbeta med kroniska belastningsbesvär

I den här presentationen ges en översikt över de åtgärder som arbetsgivare kan vidta för att stödja arbetstagare med kroniska belastningsbesvär så att de lättare kan hantera sin sjukdom och fortsätta att arbeta. Den är baserad på följande rapporter: Att arbeta med kroniska...

Se mer
86909-0.jpg
05/03/2021 Typ: Infoblad 4 sidor

Hantering av kroniska reumatiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar

Det här informationsbladet ger en enkel beskrivning av kroniska reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar och betonar hur viktigt det är att personer med sådana sjukdomar får hjälp så att de kan fortsätta arbeta eller kan återgå till arbetet genom arbetsplatsanpassningar – i...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5