You are here

Publikationer

På EU-Oshas webbplats finns mer än hundra publikationer att läsa om farliga ämnen – alltifrån grundläggande faktablad till omfattande rapporter (t.ex. om reproduktionstoxiska och cancerframkallande ämnen) och uppslagsartiklar från avdelningen om ”Farliga ämnen” på OSHwiki.

Under kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019, som handlar om farliga ämnen, pågår arbete med att uppdatera och göra ändringar i flera av dessa publikationer. Dessutom kommer nya publikationer och format att läggas till.

Kampanjinfobladen innehåller information om grundläggande och prioriterade åtgärder för att hantera farliga ämnen. Infografik används för att ge liv åt viktiga fakta och siffror. Avdelningen om farliga ämnen på OSHwiki har utvidgats och förbättrats med flera uppdaterade och nya OSHwiki-artiklar.

Visar 1 - 4 från 244

Tillgängliga publikationer

03/10/2018
82061-0.jpg

Detta informationsblad ger en översikt över hur man hanterar tillverkade nanomaterial på arbetsplatsen. Dessa material, som innehåller mycket små partiklar, är potentiellt toxiska.

Informationsbladet innehåller uppgifter om relevant EU-lagstiftning, tittar på...Se mer

PDF Infoblad Ladda ner på
27/11/2017
83517-0.jpg

Kampanjguiden förklarar varför det är så viktigt att hantera farliga ämnen på arbetsplatsen på ett säkert sätt. Den redogör för flera fallstudier och praktiska lösningar, sammanfattar relevant lagstiftning och beskriver hur man skapar en riskförebyggande kultur. Riskbedömning är...Se mer

PDF Reklammaterial Ladda ner på
27/11/2017
83622-0.jpg

Kampanjbroschyren går rakt på sak – perfekt om du vill förklara för en allmän publik vad kampanjen handlar om. Den ger en överblick över den viktigaste informationen: varför kampanjen är så viktig, vem som kan delta och hur man engagerar sig. Den innehåller också de viktigaste...Se mer

PDF Reklammaterial Ladda ner på
27/11/2017
ppt-presentation-1.jpg

Behöver du hjälp med att snabbt och tydligt förklara kampanjen för dina kolleger, kunder eller kontakter? Då är vår PowerPoint-presentation precis vad du behöver. Bilderna sammanfattar de viktigaste punkterna och förklarar varför det är viktigt att förhindra att arbetstagare utsätts för farliga...Se mer

PPTX Reklammaterial Ladda ner på

Pages

Andra relevanta publikationer på Engelska

18/10/2019
83316-0.jpg

Detta informationsblad ger praktisk vägledning om rättsliga skyldigheter och god praxis när det gäller utsatta arbetstagare som kan exponeras för farliga ämnen i arbetet. Det är viktigt att riskbedömningar och förebyggande åtgärder tar hänsyn till arbetstagargrupper med särskilda behov eller som...Se mer

PDF Infoblad Ladda ner på
27/09/2019
83312-0.jpg

Detta informationsblad har utarbetats gemensamt av alla parter i färdplanen om cancerframkallande ämnen och ger kortfattade praktiska råd om hur man undviker risker med cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Informationsbladet har utformats som en snabbreferens för vardaglig användning. Det...Se mer

PDF Infoblad Ladda ner på
17/01/2019
81579-0.jpg

I den här sammanfattande rapporten redovisas grunderna i en datadriven metod som har tagits fram för att bedöma exponeringen för farliga ämnen på arbetsplatser i EU och som ska ligga till grund för övervakning av trender och utvecklingen när det gäller exponering och användning....Se mer

PDF Rapporter Ladda ner på

Pages