You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

Tillgängliga publikationer (50)

88508-0.jpg
08/06/2021 Typ: Rapporter 9 sidor

Summary - Prolonged constrained standing postures: health effects and good practice advice

Prolonged standing in the same position poses health risk s, including musculoskeletal disorders (MSDs) and many other ailments. This report explores how common this constrained working posture is in Europe’s workplaces and the jobs and groups of workers most affected. It also...

Se mer
88506-0.jpg
08/06/2021 Typ: Rapporter 9 sidor

Summary - Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice

Many jobs involve long periods of static sitting, which, combined with a sedentary lifestyle, is linked to ill health. This report examines the issues surrounding prolonged sitting at work, including the jobs and workers most affected, and identifies the health risk s posed,...

Se mer
88162-0.jpg
07/06/2021 Typ: Infoblad 4 sidor

Rör dig på arbetet

Att vara mer aktiv på arbetet kan hjälpa till att förebygga hälsoproblem såsom belastningsbesvär och hjärt-kärlsjukdomar med koppling till stillasittande arbete och öka produktiviteten. Detta informationsblad innehåller aktuella hälsorekommendationer och enkla tips och råd för...

Se mer
ppt2-campaign (1)_0.jpg
27/05/2021 Typ: Presentationer

Rör på dig! – Belastningsbesvär och hur du undviker långvarigt stillasittande på jobbet

Den här presentationen lyfter fram farorna med långvarigt stillasittande, och belastningsbesvärsrelaterad smärta, hjärt-kärlsjukdom och cancer bara är några av de problem som kopplas till detta. Den beskriver vilka grupper som löper störst risk och ger praktiska tips och...

Se mer
88334-0.jpg
26/05/2021 Typ: Rapporter 32 sidor

Distansarbete under covid-19-pandemin: risker och förebyggandestrategier

I denna kortfattade rapport beskrivs de viktigaste drivkrafterna för distansarbete och de arbetsmiljö risk er, fördelar och utmaningar som denna typ av arbete innebär för arbetstagare och organisationer under pandemin. Rapporten belyser vikten av att göra riskbedömning ar av...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5