You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

Tillgängliga publikationer (31)

ppt1.png
19/10/2020 Typ: Presentationer

Introduction to Musculoskeletal Disorders (MSDs) prevention

This presentation provides a general introduction to the prevention and management of musculoskeletal disorders that could be complemented with other presentations or publications in the scope of Campaign 2020-22 Healthy Workplaces Lighten the Load . You may also download this...

Se mer
87157-0.jpg
14/10/2020 Typ: Diskussionsunderlag 19 sidor

Belastningsbesvär inom jordbruket: från riskidentifiering till förebyggande åtgärder

Inom jordbruket är många av arbetsmomenten repetitiva. Tunga lyft och manuellt arbete kan vara påfrestande och ge upphov till obekväma arbetsställningar. Faktorer som utomhusarbete och terrängförhållanden gör utformningen av jordbruksmaskiner till en utmaning för tillverkarna. I...

Se mer
85704-0.jpg
30/09/2020 Typ: Infoblad 8 sidor

”Kroppskartor” och kartläggning av belastningsrisker – verktyg för att förebygga muskel- och skelettbesvär

Det här informationsbladet ger en översikt över metoder för att kartlägga belastningsrelaterade faror och rita upp kroppskartor (”body mapping”). I bladet förklaras hur de här metoderna kan bidra till att identifiera och förebygga arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär...

Se mer
86779-0.jpg
09/09/2020 Typ: Diskussionsunderlag 12 sidor

Exoskelett på arbetsplatsen: kroppsburen robotteknik och förebyggande av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär på...

Exoskelett är tekniska personhjälpmedel som påverkar kroppen mekaniskt. De kan minska den fysiska arbetsbelastningen, såsom tunga lyft, vilket minskar risk en för muskel- och skelettbesvär. Ergonomisk utformning och planering av arbetsplatsen är inte alltid möjlig, till exempel...

Se mer
86111-0.jpg
27/07/2020 Typ: Rapporter 9 sidor

Sammanfattning – Analys av fallstudier om att arbeta med kroniska belastningsbesvär

Denna rapport innehåller åtta fallstudier där personer med kroniska belastningsbesvär har kunnat återgå till arbetet efter sjuk frånvaro eller fortsatt att arbeta trots sina besvär. Syftet med studierna är att undersöka hur dessa arbetstagare, som kom från olika organisationer,...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5