You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

Tillgängliga publikationer (23)

85544-0.jpg
19/05/2020 Typ: Rapporter 11 sidor

Sammanfattning – Förebyggande politik och praxis. Metoder för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär

Som en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns projekt ”Översikt över forskning inom och politik och praxis för arbetsrelaterade belastningsbesvär” genomförde projektgruppen en uttömmande analys av policyer för förebyggande av belastningsbesvär i ett antal länder. Syftet var att få...

Se mer
85485-0.jpg
19/05/2020 Typ: Rapporter 53 sidor

Förebyggande politik och praxis. Metoder för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär

Som en del av Europeiska arbetsmiljöbyråns projekt ”Översikt över forskning inom och politik och praxis för arbetsrelaterade belastningsbesvär” genomförde projektgruppen en uttömmande analys av policyer för förebyggande av belastningsbesvär i ett antal länder. Syftet var att få...

Se mer
85387-0.jpg
04/05/2020 Typ: Rapporter 8 sidor

Sammanfattning – Arbetsrelaterade belastningsbesvär: Varför är de fortfarande så vanliga? Bevis från en litteraturgenomgång

I denna litteraturgenomgång undersöks orsakerna till den fortsatta förekomsten av belastningsbesvär hos arbetstagare runt om i EU. Trots lagstiftning och förebyggande åtgärder är nivåerna av arbetsrelaterade belastningsbesvär fortfarande höga. Författarna identifierar de...

Se mer
85264-0.jpg
04/05/2020 Typ: Rapporter 69 sidor

Arbetsrelaterade belastningsbesvär: Varför är de fortfarande så vanliga? Bevis från en litteraturgenomgång

I denna litteraturgenomgång undersöks orsakerna till den fortsatta förekomsten av belastningsbesvär hos arbetstagare runt om i EU. Trots lagstiftning och förebyggande åtgärder är nivåerna av arbetsrelaterade belastningsbesvär fortfarande höga. Författarna identifierar de...

Se mer
84915-0.jpg
12/03/2020 Typ: Rapporter 80 sidor

Arbetsrelaterade belastningsbesvär: Fakta och siffror – sammanfattningsrapport om rapporterna från tio EU-medlemsstater

Denna sammanfattningsrapport ingår i ett mycket större projekt, ” Översikt över fakta och siffror om arbetsrelaterade belastningsbesvär: förekomst, kostnader och demografiska förhållanden i Europa ”, som ska stödja beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå genom att ge en...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5