You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

86779-0.jpg
09/09/2020 12 sidor

Exoskelett på arbetsplatsen: kroppsburen robotteknik och...

Typ: Policy/diskussion
87513-0.jpg
10/12/2020 16 sidor

Förebyggande av belastningsbesvär inom byggindustrin:...

Typ: Policy/diskussion

Tillgängliga publikationer (39)

87513-0.jpg
10/12/2020 Typ: Policy/diskussion 16 sidor

Förebyggande av belastningsbesvär inom byggindustrin: exempel från INAIL:s incitamentsprogram

I detta diskussionsunderlag undersöks förekomsten av belastningsbesvär inom byggindustrin i EU, i synnerhet i Italien, samt de arbetsuppgifter som utsätter arbetstagare för risk er, såsom manuella lyft och obekväma arbetsställningar. Underlaget är inriktat på vibrationer som en...

Se mer
ppt2-campaign (1).jpg
09/12/2020 Typ: Presentationer

Arbetsrelaterade belastningsbesvär: statistik

Denna presentation ger en översikt över utbredningen, effekterna och risk faktorerna avseende arbetsrelaterade belastningsbesvär . Den är baserad på följande rapporter: Arbetsrelaterade belastningsbesvär: utbredning, kostnader och demografiska förhållanden i EU och...

Se mer
85706-0.jpg
09/12/2020 Typ: Infoblad 4 sidor

Mot en bättre muskel- och skeletthälsa på arbetsplatserna

Det här informationsbladet ger en introduktion till ”F risk a arbetsplatser belastar rätt”, en Europaomfattande kampanj som syftar till att sprida kunskap om muskel- och skelettbesvär. Denna typ av besvär är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i EU. Muskel- och...

Se mer
87498-0.jpg
07/12/2020 Typ: Rapporter 13 sidor

Sammanfattning – Förebygga belastningsbesvär i en diversifierad arbetskraft: riskfaktorer för kvinnor, migranter och hbti-...

I denna rapport undersöks förekomsten av belastningsbesvär och därmed sammanhängande fysiska, psykosociala, individuella och organisato risk a riskfaktorer i tre specifika grupper av arbetstagare: kvinnor, migranter och hbti-personer. Det diskuteras varför arbetstagare i dessa...

Se mer
87599-0.jpg
07/12/2020 Typ: Rapporter 170 sidor

Förebygga belastningsbesvär i en diversifierad arbetskraft: riskfaktorer för kvinnor, migranter och hbti-personer

I denna rapport undersöks förekomsten av belastningsbesvär och därmed sammanhängande fysiska, psykosociala, individuella och organisato risk a riskfaktorer i tre specifika grupper av arbetstagare: kvinnor, migranter och hbti-personer. Det diskuteras varför arbetstagare i dessa...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5