You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

Tillgängliga publikationer (58)

18/10/2021 Typ: Infoblad 4 sidor

Belastningsbesvär: fastställa och förebygga risker för kvinnor, migrerande arbetstagare och hbti-personer

Europas arbetskraft blir allt mer blandad genom att särskilda grupper av arbetstagare, såsom kvinnor, migrerande arbetstagare och hbti-personer i allt högre grad deltar i arbetsmarknaden. I det här informationsbladet uppmärksammas att dessa grupper är mer utsatta för vissa risk...

Se mer
21/07/2021 Typ: Diskussionsunderlag 22 sidor

Digitaliseringen av arbetet: psykosociala riskfaktorer och arbetsrelaterade belastningsbesvär

Digitaliseringen av ekonomin har ändrat arbetets natur genom distansarbete, plattformsarbete och mobilt arbete som bygger på informations- och kommunikationsteknik (IKT). När covid-19-pandemin bröt ut började allt fler européer arbeta hemifrån i takt med att åtgärder för social...

Se mer
21/06/2021 Typ: Diskussionsunderlag 18 sidor

Att återgå till arbetet efter sjukledighet med anknytning till belastningsbesvär i samband med psykosociala risker på...

Belastningsbesvär är ett av de hälsoproblem som arbetstagare oftast rapporterar och de ligger bakom en betydande andel sjukledighet. I denna artikel undersöks effekterna av psykosociala risk er vid återgång till arbete t med belastningsbesvär. I artikeln drar man slutsatsen att...

Se mer
88508-0.jpg
08/06/2021 Typ: Rapporter 9 sidor

Sammanfattning – långvarigt påtvingat stående: hälsoeffekter och råd om god praxis

Långvarigt stående i samma ställning utgör en hälso risk och kan leda till bland annat belastningsbesvär och många andra sjukdomar. I den här rapporten undersöks hur vanligt det är med påtvingade arbetsställningar på Europas arbetsplatser och vilka arbeten och grupper av...

Se mer
08/06/2021 Typ: Rapporter 91 sidor

Långvarigt påtvingat stående: hälsoeffekter och råd om god praxis

Långvarigt stående i samma ställning utgör en hälso risk och kan leda till bland annat belastningsbesvär och många andra sjukdomar. I den här rapporten undersöks hur vanligt det är med påtvingade arbetsställningar på Europas arbetsplatser och vilka arbeten och grupper av...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5