You are here

Publikationer

En mångfald av information om det problem som omfattas av den pågående kampanjen – och varför och hur vi ska åtgärda det – erbjuds genom EU-Oshas webbplats.

Publikationerna omfattar alltifrån kampanjinformationsblad om relevanta ämnen till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande). Fallstudier ger exempel från verkliga livet om hur belastningsbesvär hanteras på arbetsplatserna, och ger tips om den praktiska tillämpningen av förebyggande åtgärder.

Senaste publikationer

Tillgängliga publikationer (28)

ppt2-campaign.jpg
16/08/2022 Typ: Presentationer

Psykosociala faktorer i förebyggandet av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär

Även om fysiska risk faktorer vanligtvis har störst arbetsrelaterad inverkan på muskel- och skelettbesvär, kan psykosociala faktorer i arbetet avsevärt bidra till risken för att utveckla muskel- och skelettbesvär och förvärra ett redan befintligt problem. Denna Powerpoint-...

Se mer
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Typ: Infoblad 4 sidor

Förebyggande av belastningsbesvär vid distansarbete

Covid-19-pandemin har drivit på trenden mot ökat distansarbete. Hembaserat arbete har vissa fördelar, till exempel att man kan spara tid genom att inte behöva åka till kontoret. Det är dock också kopplat till mer stillasittande, social isolering från arbetskamrater och...

Se mer
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Typ: Presentationer

Belastningsbesvär och distansarbete – tips till dig som arbetar på distans

Distansarbetet har fått allt större betydelse under de senaste åren. Även om hembaserat distansarbete har många potentiella fördelar kan det också påverka arbetstagarnas hälsa och förvärra belastningsbesvär om det inte hanteras på rätt sätt. Denna PowerPoint-presentation...

Se mer
infsheet thumb.png
18/10/2021 Typ: Infoblad 4 sidor

Belastningsbesvär: fastställa och förebygga risker för kvinnor, migrerande arbetstagare och hbti-personer

Europas arbetskraft blir allt mer blandad genom att särskilda grupper av arbetstagare, såsom kvinnor, migrerande arbetstagare och hbti-personer i allt högre grad deltar i arbetsmarknaden. I det här informationsbladet uppmärksammas att dessa grupper är mer utsatta för vissa risk...

Se mer
2022-03-23_09h23_56.png
08/06/2021 Typ: Rapporter

Sammanfattning – långvarigt påtvingat stående: hälsoeffekter och råd om god praxis

Långvarigt stående i samma ställning utgör en hälso risk och kan leda till bland annat belastningsbesvär och många andra sjukdomar. I den här rapporten undersöks hur vanligt det är med påtvingade arbetsställningar på Europas arbetsplatser och vilka arbeten och grupper av...

Se mer

Pages

Pages

1 - 5