You are here

Verktygslåda för kampanjer

Välkommen till vår vägledning steg för steg för att planera och genomföra effektiva pr-kampanjer.

Denna verktygslåda innehåller praktiska råd om hur man kan förbereda och genomföra framgångsrika kampanjer för bättre hantering av arbetsmiljön. Här finns användbara och praktiska exempel på olika kommunikationsverktyg med tips och råd om hur de kan användas. 

1. Varför driva en kampanj?

Om du har ett arbetsmiljöbudskap som du vill sprida är det effektivt att lansera en kampanj, så att du gör din röst hörd.

Läs mer

2. Planera din kampanj

En övergripande plan för att driva din kampanj ger dig möjlighet att fokusera på alla nödvändiga steg.

Läs mer

3. Resurser och nätverk

Utnyttja de resurser du har tillgängliga på bästa sätt och skapa en situation som gynnar dig och dina partner.

Läs mer

Kampanjexempel och kampanjverktyg

I det här avsnittet finns beskrivningar och för- och nackdelar med de viktigaste verktygen för kampanjer och kommunikation, bland annat en sökbar databas med exempel på god praxis.