You are here

Verktygslåda för kampanjer

Planera din kampanj

objectives.png

Innan du utvecklar kampanjens specifika budskap och de underbyggande argumenten måste du ha tänkt ut ett tydligt mål.

toolkit-slogan.JPG

För att ha en chans att påverka de människor du vill nå ut till bör din titel vara så kort och enkel som möjligt och relevant för målgruppen.

audience.png

Att veta vilken målgrupp och åldersgrupp du vänder dig till är avgörande för hur din kampanj kommer att se ut och vilka verktyg som behövs.

timing.png

Tidsfaktorn är viktig i alla kampanjer. Det gäller både när kampanjen ska inledas och hur länge den ska pågå.

geo-reach.png

Välj vilka sektorer eller geografiska områden som ska omfattas.

message.png

Tänk noggrant igenom kampanjens huvudbudskap och vad du försöker kommunicera genom kampanjen.

branding-materials.jpg

En klatschig slogan, en slående logotyp och kampanjprofilering kan användas för att fånga målgruppens uppmärksamhet.

branding.png

I de flesta kampanjer används flera typer av medier, från pressmeddelanden och tidningsartiklar till affischer och direktreklam.

results.png

Kommunikation är som effektivast när den är kopplad till något praktiskt och konkret.