You are here

Filmer

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019 syftar till att öka medvetenheten om farliga ämnen på arbetsplatsen och att sprida information om hur man kan förebygga exponering. Se vår film så får du veta mer, och dela den gärna för att sprida budskapet till ännu fler.

 

Napo är namnet på hjälten i en rad animerade filmer som tagits fram för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Filmerna är ett bra sätt att sprida kunskap om grundprinciperna för arbetsmiljöarbete på ett engagerande och lättsamt sätt. Eftersom filmerna i serien har ett universellt ordlöst språk kan alla tittare förstå dem.

Filmen ”Napo i … damm på arbetsplatsen” tar upp några av de många situationer och ämnen som ger upphov till damm och visar hur viktigt det är att hantera exponeringen för damm på arbetsplatsen för att undvika hälsoproblem. Filmen slutar med en dammexplosion, dvs. en snabb förbränning av fina partiklar som svävar i luften. Detta sker ofta, men inte alltid, i ett slutet utrymme.