You are here
OSHwiki

OSHwiki

Är du ansvarig för att hantera farliga ämnen för första gången, eller vill du kanske lära dig mer om ett visst ämne? Oavsett vilket hittar du en översikt över allt du behöver veta och länkar till ytterligare information i vårt temaavsnitt på OSHwiki. Här får du snabbt och lätt reda på

  • vad farliga ämnen är, var de finns och hur man kan upptäcka risker,
  • hur arbetstagare kan komma i kontakt med farliga ämnen och hur detta påverkar deras hälsa,
  • vilken lagstiftning som finns för att skydda arbetstagare från farliga ämnen,
  • hur farliga ämnen kan hanteras genom riskbedömning och en rangordning för kontrollåtgärder.

Rekommenderade resurser för dig