You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Utbyte av goda exempel

De officiella kampanjpartnernas utbyte av goda exempel är ett verkligt ”nedifrån och upp”-initiativ. Inspirationen kommer från kampanjpartnernas önskan om ett ännu tätare samarbete för att förbättra arbetsmiljön inom sina organisationer. Arbetsmiljöbyrån är angelägen om att stödja det här initiativet och ser det som en chans att få sina kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv att bestå över tid och att åstadkomma verkliga förändringar på arbetsplatsnivå. Byrån hjälpte därför till att inrätta en särskild styrgrupp 2012. Styrgruppen sammanträder nu minst två gånger om året.

Kampanjpartnernas utbyte av goda exempel på arbetsmiljöåtgärder har genomförts vartannat år sedan 2013. Evenemanget, som även omfattar en prisutdelningsceremoni, organiseras gemensamt av EU-Osha och dess officiella kampanjpartner. Syftet är att utbyta exempel på god praxis på arbetsmiljöområdet och att diskutera resultatindikatorer som kan bidra till att främja bättre arbetsmiljöhantering. Varje år anordnar dessutom några särskilt engagerade kampanjpartner utbytesevenemang i egna lokaler och bjuder in de övriga kampanjpartnerna för att diskutera erfarenheter.

Sedan initiativet inleddes för mer än fem år sedan har det gått från klarhet till klarhet. Kampanjpartnerna har uppvisat ett inspirerande engagemang genom att stå värd för, organisera och delta i evenemang runt hela Europa. Vid de här evenemangen uppstår ofelbart tankeväckande debatter och uppfriskande nya idéer.

Ytterligare resurser

Evenemang

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Nyhetsbrev

Integritetspolicy