You are here

Staňte se partnerem kampaně

Představte svoji společnost

Získejte cennou publicitu pro svoji organizaci a zdůrazněte váš smysl pro společenskou odpovědnost – vyhrazený oddíl internetových stránek kampaně poskytne podrobné informace o činnostech, které podporujete, a uvede vaše logo, kontaktní údaje a odkaz na vaše internetové stránky.

Novinky

Propagujte příslušné internetové tiskové zprávy nebo zprávy o činnosti prostřednictvím oddílu Novinek internetových stránek kampaně a v elektronickém zpravodaji EU-OSHAOSHMail, který má více než 70 000 odběratelů.

Vytváření sítí

Využijte příležitosti k výměně správné praxe s podobně naladěnými mezinárodními organizacemi a zúčastněte se akce pro oficiální partnery kampaně zaměřené na výměnu správné praxe v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

The deadline to apply for the HWC 2018-19 partnership is over

Přejděte níže pro více informací.

Ralf Franke

Ralf Franke, vedoucí oddělení ochrany životního prostředí, řízení ochrany zdraví a bezpečnosti, SIEMENS

 

„Partnerství s agenturou EU-OSHA považuje společnost Siemens za oboustranně přínosné. Výměna zkušeností a poznatků s jinými mezinárodními společnostmi je pro Siemens cenná. Díky našemu internímu programu usilujícímu o prosazení kultury nulové újmy s názvem „Zero Harm Culture @ Siemens“ a účasti řady našich evropských partnerů můžeme přispět k lepším pracovním podmínkám, a to nejenom v Evropě, ale také v rozvojových zemích, ve kterých působíme.“

 
Oliver Roethig

Oliver Roethig, regionální tajemník, UNI Europa

 

„Kampaň by měla pomoci rozšířit odborné poznatky a zvýšit povědomí o nebezpečných výrobcích v celém dodavatelském řetězci, a to při zohlednění specifik pracovišť v jednotlivých odvětvích.“

 

Nabídka stát se oficiálním partnerem kampaně je otevřená pro Evropské a mezinárodní společnosti a organizace, které jsou připravené připojit se k síti předních veřejných a soukromých organizací, které inspirují a podporují ostatní organizace v tom, aby úspěšně řídily bezpečnou a zdravou pracovní sílu.

Přečtěte si více o nabídce partnerství v rámci kampaně.