You are here

Staňte se mediálním partnerem kampaně

Pověst

Podpořte mediální profil vaší společnosti v rámci rozsáhlé komunity BOZP. Získejte uznání vaší publikace jakožto jeden z oficiálních mediálních partnerů kampaně EU-OSHA a jakožto organizace podporující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vytváření sítí

Spojte se se sítěmi a zúčastněnými stranami EU-OSHA v Evropě i na celém světě, navažte kontakty s odborníky na BOZP a vyměňujte si zkušenosti s kolegy.

Viditelnost

Logo a popis vaší publikace budou umístěny v oddíle pro mediální partnery na těchto internetových stránkách. Získáte rychlý přístup k tiskovým materiálům a vaše články budeme šířit prostřednictvím internetu a sociálních médií.

Naši mediální partneři s námi spolupracují na zvyšování povědomí o tématech kampaně pomocí různých kanálů pro reklamu a propagaci kampaně, které mají k dispozici. Našimi mediálními partnery je výjimečná skupina novinářů a redaktorů z celé Evropy, kteří mají zájem propagovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Partnerství je vyhrazeno sdělovacím prostředkům nebo publikacím, které jsou ochotny a schopny zapojit se do kampaně významnou měrou.

Více informací o výhodách mediálního partnerství a o tom, jak se stát mediálním partnerem, najdete v nabídce mediálního partnerství v rámci kampaně (pouze anglicky).

Staňte se mediálním partnerem kampaně

 Nebo přejděte níže pro více informací

Mario Stigliano

Mario Stigliano, Safety Focus (Itálie)

 

„Partnerství s agenturou EU-OSHA přispívá k rozvoji našeho časopisu a je pro nás motivací. Díky němu se zvýšil počet workshopů, které pořádáme na vnitrostátní úrovni s cílem vytvářet zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Jsme pyšní na to, že toto partnerství trvá i nadále.“

 
Otmar Pichler

Otmar Pichler, Gesunde Arbeit (Rakousko)

 

„Síť Gesunde Arbeit jakožto mediální partner těží z široké škály informací a příležitostí k navazování kontaktů zprostředkovaných agenturou EU-OSHA. Spolupráce s agenturou EU-OSHA dodává kampaním Zdravé pracoviště na pestrosti a umožňuje nám naplnit naše poslání: zvyšovat povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vytvářet zdravá pracoviště pro všechny.“

 
James Twigg

James Twigg, ppe.org (Spojené království)

 

„Naše mediální partnerství s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro nás představuje příležitost ji podporovat při prosazování kultury prevence rizik na evropských pracovištích a současně mít neustále přehled o vývoji v oblasti BOZP, jakož i možnost kontaktovat tým odborníků agentury.“

 

Doporučené zdroje pro vás