You are here

Tiskové středisko

Vše, co potřebujete k podávání zpráv o kampani Zdravé pracoviště, najdete zde.

K dispozici jsou nejnovější tiskové zprávy a můžete si rovněž stáhnout komplexní balíček základních informací pro novináře. Pokud máte nějaký dotaz nebo návrh, najdete zde i kontaktní údaje mediálního týmu agentury EU-OSHA.

Staňte se mediálním partnerem

Chtěli byste s námi spolupracovat a šířit poselství kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou?

Kontaktní osoby pro tisk

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Materiály pro novináře

Pokud informujete o kampani Zdravé pracoviště, stáhněte si materiály pro novináře, které obsahují tiskové zprávy, fotografie, kalendář akcí a veškerá důležitá fakta a čísla.
17/09/2019

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlašuje v rámci 14. ročníku své soutěže Ceny za správnou praxi oceněné a doporučované příspěvky organizací, jež zaujaly inovativní přístup k úspěšnému zvládání rizik spojených s nebezpečnými látkami. Ceny se organizacím předávají za mimořádný přínos k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž podporují postupy na ochranu pracovníků a zvýšení produktivity.

Soutěž na období 2018–2019 tvoří klíčovou součást kampaně agentury EU-OSHA nazvané Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou . Výkonná ředitelka agentury Dr. Christa Sedlatscheková se vyjádřila k významu ocenění: „S potěšením vítáme tolik přesvědčivých a různorodých příkladů správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...Více
22/10/2018

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její partneři každý rok u příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizují po celé Evropě i mimo ni osvětové akce. Letošním tématem, které reflektuje úžasně pestrá nabídka činností konaných mezi 22. a 26. říjnem, je kontrola nebezpečných látek na pracovišti.

Nebezpečné látky se vyskytují téměř na všech pracovištích, přičemž podle průzkumu ESENER-2 agentury EU-OSHA přítomnost chemických nebo biologických látek ve formě kapalin, výparů nebo prachu na svých pracovištích hlásí 38 % podniků v EU. Tento evropský týden je příležitostí k setkání zaměstnanců, vedoucích pracovníků a odborníků na bezpečnost a...Více