You are here

Tiskové středisko

Vše, co potřebujete k podávání zpráv o kampani Zdravé pracoviště, najdete zde.

K dispozici jsou nejnovější tiskové zprávy a můžete si rovněž stáhnout komplexní balíček základních informací pro novináře. Pokud máte nějaký dotaz nebo návrh, najdete zde i kontaktní údaje mediálního týmu agentury EU-OSHA.

Staňte se mediálním partnerem

Chtěli byste s námi spolupracovat a šířit poselství kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou?

Kontaktní osoby pro tisk

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Materiály pro novináře

Pokud informujete o kampani Zdravé pracoviště, stáhněte si materiály pro novináře, které obsahují tiskové zprávy, fotografie, kalendář akcí a veškerá důležitá fakta a čísla.
12/11/2019

Dnes Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vítá ve španělském Bilbau evropské zainteresované subjekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na summitu kampaně Zdravé pracoviště v roce 2019. Tento summit nabízí jedinečnou příležitost přemýšlet po zakončení další úspěšné dvouleté kampaně nad vyvozenými ponaučeními a podělit se o osvědčené postupy řízení nebezpečných látek na pracovišti.

Přední odborníci a rozhodující subjekty v oblasti BOZP z celé Evropy spojí síly s orgány EU a s národními kontaktními místy agentury EU-OSHA, s oficiálními partnery kampaně, mediálními partnery a sociálními partnery a společně se zamyslí nad úspěchy a ponaučeními vyvozenými z kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou , která...Více
21/10/2019

Týden od 21. do 25. října představuje pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její síť partnerů významný milník v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si klade za cíl zvýšit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a podpořit aktivní a participativní prevenci rizik. Letošní evropský týden podporuje probíhající kampaň – Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Miliony pracovníků v celé Evropě na pracovišti často přicházejí do styku s nebezpečnými látkami a používání těchto látek je na vzestupu. Tato expozice může mít negativní dopady na zdraví pracovníků a jejich schopnost pracovat v dlouhodobém horizontu, takže prevence je mimořádně důležitá. Cílem stovek akcí a činností organizovaných při příležitosti...Více
17/09/2019

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlašuje v rámci 14. ročníku své soutěže Ceny za správnou praxi oceněné a doporučované příspěvky organizací, jež zaujaly inovativní přístup k úspěšnému zvládání rizik spojených s nebezpečnými látkami. Ceny se organizacím předávají za mimořádný přínos k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přičemž podporují postupy na ochranu pracovníků a zvýšení produktivity.

Soutěž na období 2018–2019 tvoří klíčovou součást kampaně agentury EU-OSHA nazvané Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou . Výkonná ředitelka agentury Dr. Christa Sedlatscheková se vyjádřila k významu ocenění: „S potěšením vítáme tolik přesvědčivých a různorodých příkladů správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...Více