You are here

Tiskové středisko

Vše, co potřebujete k podávání zpráv o kampani Zdravé pracoviště, najdete zde.

K dispozici jsou nejnovější tiskové zprávy a můžete si rovněž stáhnout komplexní balíček základních informací pro novináře. Pokud máte nějaký dotaz nebo návrh, najdete zde i kontaktní údaje mediálního týmu agentury EU-OSHA.

Staňte se mediálním partnerem

Chtěli byste s námi spolupracovat a šířit poselství kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou?

Kontaktní osoby pro tisk

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Materiály pro novináře

Pokud informujete o kampani Zdravé pracoviště, stáhněte si materiály pro novináře, které obsahují tiskové zprávy, fotografie, kalendář akcí a veškerá důležitá fakta a čísla.
22/10/2018

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její partneři každý rok u příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizují po celé Evropě i mimo ni osvětové akce. Letošním tématem, které reflektuje úžasně pestrá nabídka činností konaných mezi 22. a 26. říjnem, je kontrola nebezpečných látek na pracovišti.

Nebezpečné látky se vyskytují téměř na všech pracovištích, přičemž podle průzkumu ESENER-2 agentury EU-OSHA přítomnost chemických nebo biologických látek ve formě kapalin, výparů nebo prachu na svých pracovištích hlásí 38 % podniků v EU. Tento evropský týden je příležitostí k setkání zaměstnanců, vedoucích pracovníků a odborníků na bezpečnost a...Více
24/09/2018

Ve dnech 24.–25. září pořádá  rakouské předsednictví Rady EU  ve Vídni konferenci na vysoké úrovni s názvem Boj proti rakovině z povolání. Řada řečníků a účastníků, včetně politiků, sociálních partnerů a odborníků v dané oblasti se zabývá otázkou, jak evropské pracovníky chránit před expozicí karcinogenům při práci.

Konference přináší přehled současných výzev a přestavuje nejnovější vývoj a probíhající iniciativy. Zabývá se řadou otázek – od evropské perspektivy po jednoduchá opatření a praktická řešení, která jsou vhodná pro uplatnění v podnicích. Na workshopech budou mít účastníci možnost diskutovat o přístupech založených na rizicích, řízení rizik a...Více
26/06/2018

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) představuje oficiální partnery kampaně a mediální partnery, kteří se zapojí do celoevropské kampaně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na období 2018–19 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“. Podpora ze strany těchto partnerů je pro úspěch kampaně klíčová a partneři kampaně zase díky svému zapojení mohou využít celé řady výhod a příležitostí.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA s potěšením vítá oficiální partnery kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–19. Řada dřívějších partnerů opětovně přijímá závazek zlepšit BOZP v Evropě a i nadále využívat příležitostí, které účast přináší: zviditelnění společnosti, privilegovaný přístup k nástrojům a materiálům...Více
24/04/2018

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila celounijní kampaň na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Zahájením kampaně začíná dvouleté období akcí a činností, jejichž cílem je upozornit na tento problém a propagovat osvědčené postupy, jak bojovat proti rizikům, která nebezpečné látky představují pro pracovníky.

 

 

Navzdory rozšířenému názoru se v EU nesnižuje používání nebezpečných látek a potřeba řídit rizika, která tyto látky představují, není o nic méně naléhavá. Některé z těchto látek, kterým jsou pracovníci vystaveni nejčastěji, jsou i karcinogenní látky. Evropská komise nedávno navrhla limit pro expozici pracovníků pěti chemickým látkám způsobujícím...Více