Případové studie

Řízení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací v různých souvislostech

Najděte vhodný případ pro své odvětví, povolání a rizikové faktory muskuloskeletálních poruch, které se vás týkají.  

Objevte náš specializovaný oddíl

case studies.png
sedentary-banner-381.png

Prioritní oblast

Sedavá práce

Jednejte hned a předcházejte dlouhému stání a sezení při práci. Klíčovým prvkem prevence muskuloskeletálních poruch je podpora pohybu a cvičení na pracovišti.

Změňte své zvyklosti a omezte sedavou práci

Novinky

beactive-logo-220.jpg
20/09/2021 Na místa, připravit... Hýbejte se! Pohybová aktivita svědčí každému a Evropský týden sportu 2021 je skvělou příležitostí k zavedení zdravého a aktivního životního stylu — bez ohledu na váš věk a...Více
Posture_Final_2.jpg

Image by andresr from Getty Images

16/09/2021 Static postures are harmful – dynamic postures at work are key to musculoskeletal health Our bodies are built for movement – it’s a central part of maintaining a healthy musculoskeletal system and the less we move, the more chance we have of...Více

Prioritní oblasti

Kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ je rozdělena na několik prioritních oblastí, které jsou propagovány pomocí speciálních komunikačních a propagačních balíčků po celou dobu trvání kampaně. Každá z oblastí je věnována jednomu konkrétnímu tématu týkajícímu se muskuloskeletálních poruch. Každé tři až čtyři měsíce jsou vydávány různé materiály, například zprávy, informační listy, infografiky a případové studie, aby kampaň neztratila dynamiku.
Zobrazit všechny prioritní oblasti

Oficiální partneři kampaně

Oficiální partneři kampaně – úvodní text

Evropské a mezinárodní podniky a organizace, jak veřejné, tak soukromé, z různých odvětví, podporují kampaň Zdravé pracoviště. Tvoří síť průkopníků, kteří inspirují a podporují druhé při úspěšném řízení bezpečné a zdravé pracovní síly. Jejich účast je zásadní pro zajištění, aby se poselství kampaně dostala na všechny druhy pracovišť po celé EU.

Zobrazit všechny partnery