Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

O tématu

Na mnoha pracovištích v Evropě jsou pracovníci vystaveni nebezpečným látkám. Expozice nebezpečným látkám jsou běžnější, než si...
Nebezpečným látkám na pracovišti je po celé Evropě vystaveno nepřijatelné množství pracovníků. Nebezpečné látky jsou příčinou...
Na účinném řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se musí podílet všichni bez rozdílu – zaměstnavatelé, vedoucí...
K účinnému předcházení nemocem, úrazům a úmrtím způsobeným nebezpečnými látkami na pracovištích po celé Evropě je zapotřebí...

Nejnovější tweety

Nástroje a publikace

K dispozici máte řadu nástrojů pro řízení rizik. Projděte si zdroje, které by se vám mohly hodit:

Prioritní oblasti

Tato kampaň Zdravé pracoviště poskytuje v souladu se svými strategickými záměry informace, speciální poradenství a podporu v těchto prioritních oblastech:

Zpravodaj

Ochrana osobních údajů