You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Výměna správné praxe

Výměna správné praxe mezi oficiálními partnery kampaně je iniciativou probíhající čistě zdola nahoru, která vychází z přání partnerů kampaně spolupracovat ještě úžeji a dosahovat lepší bezpečnosti a ochrany zdraví ve svých organizacích. Agentura tuto iniciativu s nadšením podporuje, neboť v ní vidí příležitost, jak zachovat své kampaně Zdravé pracoviště do budoucna a dosáhnout na úrovni pracovišť skutečných změn. Pomohla proto v roce 2012 sestavit zvláštní řídící skupinu, která se nyní schází nejméně dvakrát ročně.

Od roku 2013 pořádá agentura EU-OSHA společně s oficiálními partnery kampaně každé dva roky akci kampaně Zdravé pracoviště zaměřenou na výměnu správné praxe doplněnou slavnostním ceremoniálem, na níž si partneři kampaně mohou vyměňovat správnou praxi v oblasti BOZP a projednávat klíčové ukazatele výkonnosti, které jim mohou pomoci podpořit lepší postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví. Někteří obzvlášť angažovaní partneři kampaně navíc každoročně pořádají události zaměřené na výměnu správné praxe ve svých vlastních prostorách, na něž zvou ostatní partnery kampaně, aby společně diskutovali o svých zkušenostech.

Od svého zahájení před pěti lety jde tato iniciativa od jednoho úspěchu k druhému. Svou angažovaností a nasazením mohou jít partneři kampaně příkladem: pořádají, organizují a účastní se akcí po celé Evropě, které přinášejí podnětnou diskusi a nové nápady. 

Další zdroje

Akce

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Nejnovější zprávy

2019_014_0282.jpg
26/03/2019
EU-OSHA’s Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances campaign partners and other experts gathered at a 2-day event in Brussels to share knowledge and experiences. In workshops and plenary sessions, participants debated ways of tackling workplace exposure to carcinogens and other dangerous substances. The importance of multidisciplinary efforts in occupational safety and health, effective systems for risk assessment and strong communication at all levels were among the topics covered. The...Více

Zpravodaj

Ochrana osobních údajů