You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Výměna správné praxe

Výměna správné praxe mezi oficiálními partnery kampaně je iniciativou probíhající čistě zdola nahoru, která vychází z přání partnerů kampaně spolupracovat ještě úžeji a dosahovat lepší bezpečnosti a ochrany zdraví ve svých organizacích. Agentura tuto iniciativu s nadšením podporuje, neboť v ní vidí příležitost, jak zachovat své kampaně Zdravé pracoviště do budoucna a dosáhnout na úrovni pracovišť skutečných změn. Pomohla proto v roce 2012 sestavit zvláštní řídící skupinu, která se nyní schází nejméně dvakrát ročně.

Od roku 2013 pořádá agentura EU-OSHA společně s oficiálními partnery kampaně každé dva roky akci kampaně Zdravé pracoviště zaměřenou na výměnu správné praxe doplněnou slavnostním ceremoniálem, na níž si partneři kampaně mohou vyměňovat správnou praxi v oblasti BOZP a projednávat klíčové ukazatele výkonnosti, které jim mohou pomoci podpořit lepší postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví. Někteří obzvlášť angažovaní partneři kampaně navíc každoročně pořádají události zaměřené na výměnu správné praxe ve svých vlastních prostorách, na něž zvou ostatní partnery kampaně, aby společně diskutovali o svých zkušenostech.

Od svého zahájení před pěti lety jde tato iniciativa od jednoho úspěchu k druhému. Svou angažovaností a nasazením mohou jít partneři kampaně příkladem: pořádají, organizují a účastní se akcí po celé Evropě, které přinášejí podnětnou diskusi a nové nápady. 

Další zdroje

Akce

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Zpravodaj

Ochrana osobních údajů