You are here

Ambasadoři sítě EEN pro BOZP

Síť Enterprise Europe Network

Síť Enterprise Europe Network (EEN) je síť spravovaná Evropskou komisí. Jedná se o klíčový nástroj strategie EU pro podporu růstu a zaměstnanosti. Sdružuje téměř 600 organizací podporujících podnikání z 50 zemí a pomáhá malým společnostem využívat jedinečné podnikatelské příležitosti na jednotném trhu EU.

Od roku 2009 spolupracuje síť EEN s agenturou EU-OSHA na zvyšování povědomí o BOZP v malých a středních podnicích a mikropodnicích. Pro účely plnění tohoto úkolu jmenuje síť EEN ambasadory pro BOZP v jednotlivých zemích.

Kampaň Zdravé pracoviště představuje důležitou oblast spolupráce mezi agenturou a sítí EEN a ambasadoři pro BOZP se na propagaci této spolupráce aktivně podílejí .

Vyhledejte si ambasadora pro BOZP ve své zemi

AT.png
Rakousko
Bosnia_Herzegovina.png
Bosna a Hercegovina
BG.png
Bulharsko
CY.png
Kypr
CZ.png
Česká republika
DE.png
Německo
EE.png
Estonsko
ES.png
Španělsko
FI.png
Finsko
FR.png
Francie
EL.png
Řecko
HU.png
Maďarsko
IE.png
Irsko
IT.png
Itálie
LT.png
Litva
LU.png
Lucembursko
LV.png
Lotyšsko
Montenegro.png
Černá Hora
Macedonia.png
Severní Makedonie
MT.png
Malta
NL.png
Nizozemsko
NO.png
Norsko
PL.png
Polsko
PT.png
Portugalsko
RO.png
Rumunsko
Serbia.png
Srbsko
SE.png
Švédsko
SI.png
Slovinsko
SK.png
Slovensko
Turkey.png
Turecko