You are here

Ambasadoři sítě EEN pro BOZP

Síť Enterprise Europe Network

Síť Enterprise Europe Network (EEN) je síť spravovaná Evropskou komisí. Jedná se o klíčový nástroj strategie EU pro podporu růstu a zaměstnanosti. Sdružuje téměř 600 organizací podporujících podnikání z 50 zemí a pomáhá malým společnostem využívat jedinečné podnikatelské příležitosti na jednotném trhu EU.

Od roku 2009 spolupracuje síť EEN s agenturou EU-OSHA na zvyšování povědomí o BOZP v malých a středních podnicích a mikropodnicích. Pro účely plnění tohoto úkolu jmenuje síť EEN ambasadory pro BOZP v jednotlivých zemích.

Kampaň Zdravé pracoviště představuje důležitou oblast spolupráce mezi agenturou a sítí EEN a ambasadoři pro BOZP se na propagaci této spolupráce aktivně podílejí .

Vyhledejte si ambasadora pro BOZP ve své zemi

AT.gif
Rakousko
BE.gif
Belgie
BG.gif
Bulharsko
CY.gif
Kypr
CZ.gif
Česká republika
DE.gif
Německo
DK.gif
Dánsko
EE.gif
Estonsko
ES.gif
Španělsko
FI.gif
Finsko
GR.gif
Řecko
HR.gif
Chorvatsko
HU.gif
Maďarsko
IE.gif
Irsko
IT.gif
Itálie
LT.gif
Litva
LV.gif
Lotyšsko
MK.gif
Severní Makedonie
MT.gif
Malta
NL.gif
Nizozemsko
PL.gif
Polsko
PT.gif
Portugalsko
RO.gif
Rumunsko
SE.gif
Švédsko
SI.gif
Slovinsko
SK.gif
Slovensko