You are here
Good Practice Awards

Ceny za správnou praxi

Účast v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště je vynikající způsob, jak se do kampaně zapojit. Tato soutěž může být také skvělým zdrojem motivace v rámci úsilí o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Tyto ceny jsou uznáním za vynikající a inovativní přístupy k problematice související s tématem kampaně. Vítězové soutěže budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště v roce 2019. Toto slavnostní vyhlášení bude příležitostí k prosazování řízení nebezpečných látek na pracovišti, sdílení správné praxe a k oslavě úspěchů všech účastníků.


Více informací

Doporučené zdroje pro vás