You are here

Případové studie

Naše případové studie popisují politické iniciativy a příklady správné praxe na pracovišti v souvislosti s prevencí a řízením muskuloskeletálních poruch.

Témata zahrnují praktické použití preventivních opatření v různých odvětvích a pro různé typy zaměstnání, řešení chronických muskuloskeletálních poruch, prevenci muskuloskeletálních poruch v souvislosti se sedavou prací, způsob řízení muskuloskeletálních poruch v kontextu stále různorodější pracovní síly a úzkou souvislost mezi psychosociálními riziky a muskuloskeletálními poruchami.

Nejnovější publikace

Dostupné případové studie (28)

Case 7_Vineyard.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Případové studie 3 strany

Omezení výskytu muskuloskeletálních poruch u pracovníků ve vinohradnictví prostřednictvím participativního přístupu...

Práce ve vinohradnictví (produkce hroznů) znamená pro pracovníky dlouhé hodiny opakujících se pohybů v nepřirozených polohách. V jedné malé francouzské vinohradnické společnosti dosáhla míra nepřítomnosti v práci v době vyvětvování 50 %. Aby vedoucí pracovníci tento problém...

Více
Case 6_Hotel_.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Případové studie 4 strany

Školení pracovníků hotelových služeb jako koordinátorů prevence za účelem jejich spolupráce s kolegy na prevenci...

Práce v hotelových úklidových službách, hotelové prádelně a restauračních službách zahrnuje nepřirozené pohyby a pracovní polohy, zvedání a posunování břemen, shýbání se a opakované pohyby paží. Tato případová studie poukazuje na to, jak školení týmu pracovníků v otázkách...

Více
Case 5_PVC_plant.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Případové studie 3 strany

Zlepšení vybavení zapojením zaměstnanců s cílem předcházet rizikům ruční manipulace v závodě na výrobu PVC

Pracovníci ve výrobních závodech musejí často zvedat, přenášet a posunovat těžká břemena. To zahrnuje opakované používání stále stejných částí těla a představuje pro zaměstnance riziko vzniku muskuloskeletálních poruch. Tato případová studie se zabývá opatřením na zlepšení...

Více
Case 4_TMS_PRO_reduce_MSDs.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Případové studie 6 strany

Využití participativního přístupu „TMS PRO“ ke snížení výskytu muskuloskeletálních poruch u operátorů balicích linek v...

Operátoři balicích linek jsou náchylní k úrazům a muskuloskeletálním poruchám, protože jejich práce zahrnuje manipulaci s těžkými břemeny, opakující se pohyby a nepřirozené polohy. Tato případová studie se zaměřuje na spolupráci mezi organizací Carsat působící v oblasti prevence...

Více
Case 3_kitchen_workers.pdf.jpeg
27/03/2022 Typ: Případové studie 2 strany

Participativní semináře s pracovnicemi, které se věnují přípravě pokrmů, s cílem nalézt řešení muskuloskeletálních poruch

Pracovníci v kuchyních jsou náchylní k muskuloskeletálním poruchám, protože úkony v rámci přípravy pokrmů zahrnují zdvihání a nošení břemen a nepřirozené a opakující se pohyby. Tato případová studie z Finska se zaměřuje na to, jak mohou participativní semináře pro pracovníky v...

Více

Pages

Pages

1 - 5