You are here

Případové studie

Naše případové studie popisují politické iniciativy a příklady správné praxe na pracovišti v souvislosti s prevencí a řízením muskuloskeletálních poruch.

Témata zahrnují praktické použití preventivních opatření v různých odvětvích a pro různé typy zaměstnání, řešení chronických muskuloskeletálních poruch, prevenci muskuloskeletálních poruch v souvislosti se sedavou prací, způsob řízení muskuloskeletálních poruch v kontextu stále různorodější pracovní síly a úzkou souvislost mezi psychosociálními riziky a muskuloskeletálními poruchami.

Nejnovější publikace

27/07/2020 3 strany

Změněná náplň práce a úprava pracovních prostředků...

Typ: Případové studie
27/07/2020 3 strany

Provedené úpravy pro vysokoškolskou docentku a její...

Typ: Případové studie
27/07/2020 3 strany

Návrat do práce na recepci po zlomeninách kostí v důsledku...

Typ: Případové studie

Dostupné případové studie (2)

17/09/2019 Typ: Případové studie 38 strany

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019

V brožuře jsou uvedeny oceněné a doporučované příklady inovativních přístupů ke správné praxi, které přijaly organizace napříč Evropou k odstranění nebo snížení expozice pracovníků nebezpečným látkám. Příklady překračují rámec pouhého splnění zákonných požadavků a jsou jasným...

Více
77917-0.jpg
26/04/2017 Typ: Případové studie 44 strany

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2016-2017

Soutěž Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště pořádá agentura EU-OSHA jako součást kampaně „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Tato kampaň podporuje udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života a ceny jsou udělovány...

Více