You are here

Případové studie

Naše případové studie popisují politické iniciativy a příklady správné praxe na pracovišti v souvislosti s prevencí a řízením muskuloskeletálních poruch.

Témata zahrnují praktické použití preventivních opatření v různých odvětvích a pro různé typy zaměstnání, řešení chronických muskuloskeletálních poruch, prevenci muskuloskeletálních poruch v souvislosti se sedavou prací, způsob řízení muskuloskeletálních poruch v kontextu stále různorodější pracovní síly a úzkou souvislost mezi psychosociálními riziky a muskuloskeletálními poruchami.

Nejnovější publikace

Dostupné případové studie (42)

hwc_2020_22_good_practice_booklet.png
12/09/2022 Typ: Případové studie 56 strany

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2020-2022

Tato brožura představuje oceněné a doporučované příklady správné praxe z 15. ročníku soutěže Správná praxe, jejímž cílem je poukázat na úspěšnou prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch na pracovišti. Ceny za období 2020-2022 se zaměřují na malé a střední podniky a...

Více
gpa_case_study_2022_si_02_en.pdf_.png
11/07/2022 Typ: Případové studie 3 strany

Slovinsko: podpora bezpečnosti na pracovišti a fyzického a duševního zdraví v pojišťovně

Zaměstnanci slovinské pojišťovny Zavarovalnica Triglav, d.d. většinou vykonávají sedavou práci a protože pracují s počítači, hrozí u nich riziko rozvoje muskuloskeletálních poruch. K řešení otázek duševního i tělesného zdraví prostřednictvím ergonomických opatření, podpory...

Více
gpa_case_study_2022_lt_01_en.pdf_.png
11/07/2022 Typ: Případové studie 3 strany

Litva: prevence muskuloskeletálních úrazů ve společnosti vyrábějící profesionální rybářské vybavení

Zaměstnanci společnosti UAB Vonin Lithuania, výrobce profesionálního rybářského vybavení, ručně vyrábějí tradiční sítě, což vede k muskuloskeletálním poruchám. Vzhledem k tomu, že pracovní úkony nebylo možné mechanizovat, byla daná činnost analyzována s cílem určit bezpečné...

Více
gpa_case_study_2022_at_01_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Typ: Případové studie 3 strany

Rakousko: prevence muskuloskeletálních poruch ve velké nemocnici prostřednictvím zapojení zaměstnanců a přístupu...

Práce přibližně 600 pomocných pracovníků vyššího věku v Univerzitní nemocnici města Vídně, největší nemocnici v Rakousku, je fyzicky namáhavá. Bylo nutné navrhnout nové pracovní prostředí, které by vyhovělo potřebám těchto stárnoucích pracovních sil. Za účasti a angažovanosti...

Více
gpa_case_study_2022_de_02_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Typ: Případové studie 3 strany

Německo: podpora muskuloskeletálního zdraví v softwarovém odvětví prostřednictvím ergonomie

Většina zaměstnanců německé nadnárodní softwarové společnosti SAP SE pracuje u stolu, což je vystavuje riziku ergonomických obtíží. Společnost SAP SE vypracovala rozsáhlou databázi znalostí obsahující zdroje a pokyny k podpoře ergonomie a k prevenci muskuloskeletálních poruch...

Více

Pages

Pages

1 - 5