You are here

Materiály pro kampaň

Máte inspiraci? Chcete jasně a nahlas sdělit dané poselství? Nebo jen hledáte více informací? Vše, co potřebujete k tomu, abyste významně přispěli ke kampani Zdravé pracoviště na období 2016–2017, najdete zde. Je vám k dispozici kompletní škála zdrojů, včetně průvodce kampaní, propagačního prospektu a plakátu, letáku pro Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, souboru nástrojů kampaně a řada dalších multimediálních zdrojů souvisejících s tématem kampaně.

campaign-guide-1.jpg
27/11/2017

Průvodce kampaní vysvětluje, proč je řízení nebezpečných látek na pracovišti tak důležité. Představuje několik případových studií a praktických řešení, uvádí příslušné právní předpisy a popisuje, jak vytvořit kulturu prevence...Více

gpa flyer
27/11/2017

Uplatňuje vaše organizace inovativní přístup k řízení nebezpečných látek? Inspiroval vás příklad správné praxe nějaké firmy? Chcete se přihlásit nebo o soutěži informovat ostatní? Z letáku se dozvíte, co porota hledá a jak se...Více

campaign-leaflet-1.jpg
27/11/2017

Leták kampaně jde rovnou k věci a skvěle se hodí, pokud chcete podstatu kampaně vysvětlit širokému publiku. Poskytuje přehled základních informací: proč je kampaň tak důležitá, kdo se může zúčastnit a jak se zapojit. Uvádí také...Více

ppt-presentation-1.jpg
27/11/2017

Rádi byste o kampani rychle a srozumitelně informovali kolegy, zákazníky nebo známé? K tomu se výtečně hodí naše powerpointová prezentace. Snímky shrnují hlavní body, vysvětlují, proč je důležité zamezit expozici pracovníků nebezpečným látkám, poskytují fakta a čísla a právní předpisy, zásady...Více