You are here

Soubor nástrojů kampaně

Vítejte v našem průvodci jednotlivými kroky procesu plánování a vedení účinných propagačních kampaní

Tento soubor nástrojů poskytuje praktické rady, jak připravovat a vést úspěšné kampaně na zlepšení řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jeho součástí jsou užitečné a praktické příklady nejrůznějších komunikačních nástrojů, včetně tipů a triků k jejich použití. 

1. Proč kampaň vést?

Pokud chcete zveřejnit určité sdělení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, spuštění kampaně je účinným způsobem zajišťujícím rozšíření informací.

Více informací

2. Plánování kampaně

Díky komplexnímu plánu provedení vaší kampaně neztratíte ze zřetele jednotlivé potřebné kroky.

Více informací

3. Zdroje a sítě

Využijte co nejlépe dostupné zdroje a vytěžte ze situace to nejlepší pro vás i vaše partnery.

Více informací

Příklady kampaní a nástroje

V této části naleznete popisy nejdůležitějších kampaní a komunikačních nástrojů, včetně jejich silných a slabých stránek, a rovněž prohledávatelnou databázi příkladů správné praxe.