You are here
OSHwiki

OSHwiki

Ať už poprvé nesete odpovědnost za řízení nebezpečných látek nebo se chcete dozvědět více o nějakém konkrétním tématu, je vám k dispozici náš tematický oddíl na OSHwiki s přehledem všech potřebných informací a dalšími odkazy. Snadno a rychle se dozvíte:

  • co jsou to nebezpečné látky, kde se vyskytují a jak lze identifikovat rizika,
  • jak mohou být pracovníci vystaveni nebezpečným látkám a jaké mají účinky na zdraví,
  • jaké existují právní předpisy na ochranu pracovníků před nebezpečnými látkami,
  • jak lze nebezpečné látky řídit prostřednictvím hodnocení rizik a hierarchie kontrolních opatření.

Doporučené zdroje pro vás